• Affektinntoning og terapeutisk allianse 

      Heltzen, Thea-Christine Reite (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne hovedoppgaven har vært å undersøke sammenhengen mellom affektinntoning og terapeutisk allianse. Terapeutisk allianse har vist seg å være den beste prediktoren for behandlingsutfall (Adam O Horvath, ...