• Coachende ledelsesstil for utvikling i større organisasjoner 

      Heirati, Sina (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke problemstillingen: «Hvordan opplever ledere og medarbeidere at en coachende ledelsestilnærming bidrar til deres personlige og faglige utvikling». I en tid hvor stadig ...