• Klimaundervisning - inkludering av elevene i klimadebatten 

      Heggem, Tølløv (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar opp problemstillingen: «Hvordan inkluderes elevene i klimadebatten i dagens skole?» Og tar for seg fokuset på klimaendringer og global oppvarming i pensum og undervisningen i skolen i dag. Problemstillingen ...