• Klimaundervisning - inkludering av elevene i klimadebatten 

   Heggem, Tølløv (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar opp problemstillingen: «Hvordan inkluderes elevene i klimadebatten i dagens skole?» Og tar for seg fokuset på klimaendringer og global oppvarming i pensum og undervisningen i skolen i dag. Problemstillingen ...
  • M-TPACK og covid-19 

   Heggem, Tølløv (Master thesis, 2021)
   Teknologi og digitale ferdigheter har fått et økende fokus i skolen den siste tiden. Dette ser vi blant annet ved at digitale ferdigheter har blitt inkludert som en grunnleggende ferdighet i den nye læreplanen som ble ...