• Distributed Experiments in Design Sciences, A Next Step in Design Observation Studies? 

   Kriesi, Carlo; Steinert, Martin; Aalto-Setälä, Laura; Anvik, Anders; Balters, Stephanie; Baracchi, Alessia; Jensen, Matilde Bisballe; Bjørkli, Leif-Erik; Buzzaccaro, Nicolo; Cortesi, Dario; D'Onghia, Francesco; Dosi, Clio; Franchini, Giulia; Fuchs, Matt; Gerstenberg, Achim; Hansen, Erik; Hiekkanen, Karri Matias; Hyde, David; Ituarte, Iñigo; Kalasniemi, Jani; Kurikka, Joona; Lanza, Irene; Laurila, Anssi; Lee, Tik-Ho; Lønvik, Siri; Mansikka-Aho, Anniina; Nordberg, Markus; Oinonen, Päivi; Pedrelli, Luca; Pekuri, Anna; Rane, Enna; Reime, Thov; Repokari, Lauri; Rønningen, Martin; Rowlands, Stephanie; Sjöman, Heikki; Slåttsveen, Kristoffer B; Strachan, Andy; Strømstad, Kirsti; Suren, Stian; Tapio, Peter; Utriainen, Tuuli; Vignoli, Matteo; Vijaykumar, Saurabh; Welo, Torgeir; Wulvik, Andreas (Chapter, 2015)
  • Hvordan kan vi utnytte dagens solcelleteknologi for å skape den beste økonomiske løsningen for et kjøle- og fryselager? 

   Hansen, Erik; Holmvik, Eirik Austheim; Vanvik, Eskil; Vist, Daniel Bjørkamo (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bachelorrapporten undersøker om det er mulig å utnytte dagens solcelleteknologi for å skape en økonomisk gunstig løsning for et kjøle- og fryselager. Tilgangen på timesoppløst forbruksdata har gjort det mulig å ...
  • Hvordan organiserer servicebåtrederiet salg av servicefartøy? – En komparativ case studie 

   Hansen, Erik (Bachelor thesis, 2023)
   Denne forskningen undersøker salget av servicefartøy i havbruksnæringen, med fokus på tidspunktet for transaksjoner og organiseringen av selve transaksjonen. Ved å anvende shipping-syklusene og transaksjonskostnadsteori ...
  • Investigating Transient Overvoltages due to Multiple Reignitions when Switching Small Inductive Loads 

   Hansen, Erik (Master thesis, 2023)
   I denne rapporten undersøkes de transiente overspenningene som produseres fra åpningen av en vakuumbryter i et mellomspennings smelteverk. En fiktiv modell av et smelteverk med korte kabellengder ble laget i ATPDraw. De ...
  • Ombruk av bærende konstruksjonsmaterialer 

   Frøysa, Stian; Hansen, Erik (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag I denne rapporten fokuseres det på betydningen av sirkulærøkonomi i byggebransjen og hvordan det kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Denne bransjen er en av de største kildene til klimagassutslipp, ...
  • Ombruk av bærende konstruksjonsmaterialer 

   Hansen, Erik; Frøysa, Stian (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag I denne rapporten fokuseres det på betydningen av sirkulærøkonomi i byggebransjen og hvordan det kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Denne bransjen er en av de største kildene til klimagassutslipp, ...