• Anthropomorphic liver phantom with flow for multimodal image-guided liver therapy research and training 

   Rethy, Anna; Sæternes, Jørn Ove; Halgunset, Jostein; Mårvik, Ronald; Hofstad, Erlend Fagertun; Sanchez-Margallo, Juan A.; Langø, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The objective of this study was to develop a multimodal, permanent liver phantom displaying functional vasculature and common pathologies, for teaching, training and equipment development in laparoscopic ultrasound ...
  • Biobank1 - hvorfor velger noen å stå utenfor? 

   Nygård, Andreas Moe; Alizadeh, Ameneh; Egge, Ellisiv (Bachelor thesis, 2021)
   Biobank1 er Helse Midt-Norges regionale forskningsbiobank. I styringsdokumentet fra 2016 står det at forskningsprosjekter som innebærer innsamling, lagring og/eller bruk av biologisk materiale fra pasienter ved sykehusene ...
  • Biobank1 - Visjon og realitet 

   Viken, Andrine; Bremstein, Anja-Kristine (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Biobank1 er en organisasjon som tilbyr rådgivning og assistanse til forskere i opprettelse og drift av forskningsbiobanker, for å gjøre det enklere å starte opp forskningsprosjekter som innebærer bruk av humant ...
  • Digital kvalitetsrevisjon ved Avdeling for patologi, St. Olavs Hospital 

   Tyldum, Anne Marte; Åmland, Ingrid (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunnen for oppgaven var et behov for å gjennomføre en intern kvalitetsrevisjon på Avdeling for patologi, Seksjon for biopsi og obduksjon innenfor fagområdene preparering og HE-farging. Hensikten med revisjonen var å ...
  • Finnes det en sammenheng mellom mikroRNA-21 og tumorsuppresorene PTEN, BTG2 og PDCD4 i prostatavev? 

   Hågensen, Oda Holter; Ramdahl, Karina Svanem (Bachelor thesis, 2018)
   miRNA er små deler av DNA som ikke koder for proteiner, men som i stedet festes til mRNA og kan regulere syntesen av proteiner ved å hemme translasjonen. miR-21 har en slik basesekvens at den kan bindes til mRNA for visse ...
  • Metabolic changes in psoriatic skin under topical corticosteroid treatment 

   Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta; Halgunset, Jostein; Bathen, Tone Frost (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: MR spectroscopy of intact biopsies can provide a metabolic snapshot of the investigated tissue. The aim of the present study was to explore the metabolic pattern of uninvolved skin, psoriatic skin and ...
  • Metabolic changes in psoriatic skin under topical corticosteroid treatment 

   Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta; Halgunset, Jostein; Bathen, Tone Frost (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Optimalisering av protokoll for immunhistokjemisk farging med anti-SOX10 

   Steinbakken, Ine Elise; Skaaland, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er utført som et avsluttende prosjekt for bioingeniørutdanningen ved Institutt for bioingeniørfag, Fakultet for naturvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det praktiske laboratoriearbeidet ...
  • Påvisning av miR-145 i FFPE-materiale undersøkt med in-situ-hybridisering 

   Todnem, Endre Nergaard (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven inngår i et metodeutviklingsprosjekt som ble utført i regi av avdeling for patologi ved St. Olavs hospital i samarbeid med Biobank 1. Arbeidet ble utført ved laboratoriet til Biobank 1, Laboratoriesenteret. ...
  • Phenotypic stability of early passage stromal cell lines isolated from prostatic adenocarcinoma 

   Tjemsland, Torstein (Master thesis, 2017)
   Introduction: The thorough characterization of markers and phenotypic stability in early passage cell lines is necessary for the proper interpretation of data generated by their use. In our research group, 20 early passage ...
  • The population genomic legacy of the second plague pandemic 

   Gopalakrishnan, Shyam; Ebenesersdottir, S.Sunna; Lundstrøm, Inge K.C.; Turner-Walker, Gordon; Moore, Kristjan H.S.; Luisi, Pierre; Magaryan, Ashot; Martin, Michael D.; Ellegaard, Martin Rene; Magnusson, Olafur T.; Sigurdsson, Asgeir; Snorradóttir, Steinunn; Magnúsdóttir, Droplaug N.; Laffoon, Jason E.; van Dorp, Lucy; Liu, Xiaodong; Moltke, Ida; Avila-Arcos, María C.; Schraiber, Joshua G.; Rasmussen, Simon; Juan, David; Galabert, Pere; De-Dios, Toni; Fotakis, Anna K.; Iraeta-Orbegozo, Miren; Vågene, Åshild J.; Denham, Sean Dexter; Christophersen, Axel; Stenøien, Hans K.; Vieira, Filipe G.; Liu, Shanlin; Günther, Torsten; Kivisild, Toomas; Moseng, Ole Georg; Skar, Birgitte; Cheung, Christina; Sandoval-Velasco, Marcela; Wales, Nathan; Schroeder, Hannes; Campos, Paula F.; Gudmundsdottir, Valdis B; Sicheritz - Ponten, Thomas; Petersen, Bent; Halgunset, Jostein; Gilbert, Edmund; Cavalleri, Gianpiero L.; Hovig, Eivind; Kockum, Ingrid; Olsson, Tomas; Alfredsson, Lars; Hansen, Thomas F.; Werge, Thomas; Willerslev, Eske; Balloux, Francois; Marquès-Bonet, Tomás; Lalueza-Fox, Carles; Nielsen, Rasmus; Stefánsson, Kári; Helgason, Agnar; Gilbert, Thomas P. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Human populations have been shaped by catastrophes that may have left long-lasting signatures in their genomes. One notable example is the second plague pandemic that entered Europe in ca. 1,347 CE and repeatedly returned ...
  • RNA-Integrity and 8-Isoprostane Levels Are Stable in Prostate Tissue Samples Upon Long-Term Storage at −80°C 

   Dybos, Sandra Amalie; Winje Brustad, Åge; Rolfseng, Toril F.Langvik; Kvam, Solveig; Olsen, Oddrun Elise; Halgunset, Jostein; Skogseth, Haakon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sampling of prostate tissue (n = 97) was performed in conjunction with planned radical prostatectomies, in collaboration with Biobank1®. The tissue used in this study was collected during the period 2003-2016, quickly ...
  • Spermine and Citrate as Metabolic Biomarkers for Assessing Prostate Cancer Aggressiveness 

   Giskeødegård, Guro F.; Bertilsson, Helena; Selnæs, Kirsten Margrete; Wright, A.J.; Bathen, Tone Frost; Viset, Trond; Halgunset, Jostein; Angelsen, Anders; Gribbestad, Ingrid S; Tessem, May-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Separating indolent from aggressive prostate cancer is an important clinical challenge for identifying patients eligible for active surveillance, thereby reducing the risk of overtreatment. The purpose of this study was ...
  • Sykehuspasienters holdninger til å gi biologisk overskuddsmateriale til forskning 

   Daleng, Hilde (Master thesis, 2016)
   Background: Every day a vast number of biological samples are taken from hospitalized patients for diagnostic and therapeutic reasons. However, biological material is also of interest to research, as it can be used to ...
  • The regional research biobank of central Norway - "One biobank, many collections" : 

   Halgunset, Jostein; Mikkelsen, Øyvind Løveseter; Skogseth, Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The term biobank is used to designate a systematized collection of biological specimens, often restricted to specimens of human origin (1). Population biobanks, which mainly receive blood samples from large cohorts, have ...