• A study of owner costs and their causes in a Norwegian infrastructure company 

   Thoma, Maria (Master thesis, 2020)
   Transaction costs occur when a good or service is transferred across a technologically separable interface and include the costs of drafting, negotiating and enforcing an agreement and the costs of governance and bonding ...
  • Dissecting the project anatomy: Understanding the cost of managing construction projects 

   Haaskjold, Haavard; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The total cost of a construction project involves both the cost of production and the transaction costs associated with managing the project. However, we know surprisingly little about the magnitude of transaction costs ...
  • Factors affecting transaction costs and collaboration in projects 

   Haaskjold, Haavard; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola; Aarseth, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose Transaction costs in projects can be reduced through improved collaboration between contractors and clients. The purpose of this paper is to respond to the call for further research on the framework suggested by ...
  • Factors that Affect Transaction Cost in Different Project Phases 

   Jalilvand, Pouria (Master thesis, 2020)
   This study is conducted based on a need for more empirical research on transaction cost in construction projects. This study is also a response to the call from Li et al. (2015) for more research on their framework for ...
  • Follow the collaboration Compass 

   Haaskjold, Haavard; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander; Aarseth, Wenche Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Many different mechanisms are available to project managers who wish to improve collaboration in the relationship between client and contractor in a project. However, it is not necessarily clear which mechanisms that are ...
  • In search of Empirical Evidence for the Relationship Between Collaboration and Project Performance 

   Haaskjold, Haavard; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Existing research suggests a positive relationship between the level of collaboration in projects and project performance in terms of cost, time and quality. However, empirical data to support this are scant and this paper ...
  • Kommunikasjon i prosjekter: En sammenligning av sivile og militære prosjektledere. 

   Frantzen, Johannes Ramsfjell (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan kommunikasjon påvirker effektiviteten og motivasjonen til ansatte i Forsvaret og sivile organisasjoner. Samtidig har jeg funnet hvilke forskjeller som finnes mellom sivile og ...
  • Konflikter i bygg- og anleggsbransjen - Analyse av årsaker og tiltak 

   Hundven, Pål (Master thesis, 2023)
   Det er stadig nyhetsoppslag om konflikter i bygg- og anleggsbransjen i media. Det brukes mye ressurser både i tid og penger på å løse konflikter, spesielt når en konflikt ender opp hos domstolene. Denne masteroppgaven skal ...
  • The Puzzle of Project Transaction Costs - Optimising project transaction costs through client-contractor collaboration 

   Haaskjold, Haavard (Doctoral theses at NTNU;2021:5, Doctoral thesis, 2021)
   Kostnadsoverskridelser er et gjentakende problem i bygg- og anleggsnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Totalkostnad i et prosjekt er summen av prosjektets produksjons- og transaksjonskostnader. Med produksjonskostnader ...
  • Samarbeid prosjekterende og entreprenør i vegprosjekter 

   Kristoffersen, Kjartan (Master thesis, 2020)
   Gjennomføringsmodeller med totalentrepriser har de siste årene blitt brukt mer og mer i prosjekter innen veibygging. I motsetning til utførelsesentrepriser fører totalentrepriser til at entreprenør og prosjekterende er i ...