• Detaljeringsgrad i BIM-prosjekt ved ulik entrepriseform 

      Højmark, Allan Jørgensen (Master thesis, 2019)
      I dag blir prosjekt enten utført som totalentreprise eller utførelsesentreprise. En utførelsesentreprise innebærer at byggherren har ansvaret for prosjektering, mens entreprenørens ansvar er begrenset til utførelse av ...