• Virtual Design and Construction - Implementering og effekter 

      Grindland, Ola (Master thesis, 2017)
      VDC er et rammeverk og et konsept åpent for tolkning, som skal tilrettelegge for tverrfaglig samhandling og optimal kommunikasjon i mellom prosjektets deltakere og interessenter, i prosjektering og produksjon, og hvor ...