• "Her skal man komme med orginalemballasjen" 

      Grann, Ingunn (Master thesis, 2019)
      Arbeidsmarkedet i dag er i stadig forandringer og det kan være vanskelig for unge, lavt utdannede personer å få arbeid. Flere har utfordringer i livet og opplever å havne «utenfor» arbeidsmarkedet. Dagligvarebransjen derimot ...