• Modelling and Simulation of Underwater Vehicle-Manipulator System 

      Grønstad, Fredrik (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven omhandler samspillet mellom en manipulator og en fjernstyrt undervannskjøretøy, dette systemet blir også kalt et undervanns kjøretøy-manipulator system. Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Univeristet ...