• Kompetanseutvikling i Yrkesfaglig fordypning 

   Gjershaug, Svanhild; Rugelsjøen, Per Iver (Master thesis, 2022)
   Et av samfunnets viktigste prosjekter er å dekke etterspørselen etter kompetent arbeidskraft. Innenfor helse- og oppvekstsektoren er behovet for fagarbeidere økende, og skolens rolle etter innføring av fagfornyelsen har ...
  • Kompetanseutvikling i Yrkesfaglig fordypning 

   Rugelsjøen, Per Iver; Gjershaug, Svanhild (Master thesis, 2022)
   Et av samfunnets viktigste prosjekter er å dekke etterspørselen etter kompetent arbeidskraft. Innenfor helse- og oppvekstsektoren er behovet for fagarbeidere økende, og skolens rolle etter innføring av fagfornyelsen har ...