• Usikkerhet ved valg av kontraktstrategi i kommunale byggeprosjekter 

      Fuhr, Aud Sunniva (Master thesis, 2012)
      Effektiv styring av usikkerhet i byggeprosjekter er en forutsetning for vellykket prosjektgjennomføring. Beslutninger i prosjekter er ofte beheftet med stor usikkerhet. Prosjektets usikkerhet omfatter både risiko for ...