• DEN FEMTE BYEN Casestudie av Elgeseter i Trondheim som kulturmiljø 

      Lloveras, Paula; Frengstad, Mikkel (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Denne masteroppgaven er en undersøkelse av de historiske lagene som utgjør en by. Oppgaven er formet som en casestudie og tar for seg Elgeseter-området i Trondheim. Den fysiske strukturen i caseområdet er formet ...