• Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2010 

   Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Reidar (NINA rapport;603, Research report, 2011)
   Avlsprogrammet for fjellrev starta i den nåverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjel-let (Oppdal). Her er avlsprogrammet basert på maksimering av trivsel for dyra, med store inn-hegningar i naturleg fjellrevhabitat ...
  • Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006 

   Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Herfindal, Ivar; Strand, Olav; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Kvaløy, Kirsti; Linnell, John Durrus (NINA rapport;, Research report, 2006)
   Fjellreven Alopex lagopus er kritisk truet i Fennoskandia. Det er iverksatt overvåking, ulike be-varingstiltak samt forskning for å forklare den vedvarende tilbakegangen i Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten oppsummerer ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden 2008-2011 

   Flagstad, Øystein; Tovmo, Mari; Balstad, Torveig; Johansson, Malin; Syslak, Line; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Søgaard, Caroline Danielsen; Ellegren, Hans; Brøseth, Henrik (NINI rapport;843, Research report, 2012)
   Genetiske analyser er de siste årene blitt implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. I særlig grad har antallet DNA-analyser av ekskrementer økt betydelig. Det siste tiåret er det gjennomført ...
  • The Effect of Management on Effective Population Size in the Arctic Fox (Vulpes lagopus) Metapopulation in Scandinavia. 

   Andersskog, Ida Pernille Øystese (Master thesis, 2017)
   Estimates of effective population size (Ne) may provide insight to patterns of changes in allele frequencies and heterozygosity in a population. Furthermore, by estimating Ne, one can predict future changes in genetic ...
  • Elgens genetiske struktur i Norge 

   Solberg, Erling Johan; Røed, Knut H.; Flagstad, Øystein; Sæther, Bernt-Erik; Heim, Morten; Andersen, Reidar; Rolandsen, Christer Moe (NINA Rapport;467, Research report, 2009)
   Elgen er en viktig naturressurs i Norge med stor økonomisk og rekreasjonsmessig betydning. Til tross for dette vet vi lite om elgens genetiske variasjon, og således evnen den norske elgen har til å takle forandringer i ...
  • Fitness and fur colouration: Testing the camouflage and thermoregulation hypotheses in an Arctic mammal 

   Di Bernardi, Cecilia; Thierry, Anne-Mathilde; Eide, Nina Elisabeth; Bowler, Diana Elizabeth; Rød-Eriksen, Lars; Blumentrath, Stefan; Tietgen, Lukas; Sandercock, Brett; Flagstad, Øystein; Landa, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   1. Selection for crypsis has been recognized as an important ecological driver of animal colouration, whereas the relative importance of thermoregulation is more contentious with mixed empirical support. A potential thermal ...
  • Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport;842, Research report, 2012)
   Rapporten oppsummerer aktiviteten til det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe (Scandlynx) i Norge det siste året. Rapporten er i hovedsak ment som en kort oversikt over gjennomførte aktiviteter til oppdragsgivere ...
  • Fur colour in the arctic fox – Genetic architecture and consequences for fitness 

   Tietgen, Lukas (Master thesis, 2020)
   ‘Genome-wide association studies’ (GWAS) er nyttige verktøy, men er likevel ikke veldig mye brukt til å studere ville populasjoner. Tidligere studier har ofte ikke klart å identifisere gener som ligger til grunn for adaptive ...
  • Fur colour in the Arctic fox: genetic architecture and consequences for fitness 

   Tietgen, Lukas; Hagen, Ingerid Julie; Kleven, Oddmund; Di Bernardi, Cecilia; Kvalnes, Thomas; Norén, Karin; Hasselgren, Malin; Wallen, Johan Fredrik; Angerbjörn, Anders; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Genome-wide association studies provide good opportunities for studying the genetic basis of adaptive traits in wild populations. Yet, previous studies often failed to identify major effect genes. In this study, we used ...
  • Genetic Basis of Variation in Litter Size in Scandinavian Arctic Fox (Vulpes lagopus) 

   Rud-Johansen, Live (Master thesis, 2018)
   The environment is in constant change, where rapid shifts is often due to human interference. To understand the mechanisms driving phenotypic change in ecologically important traits, knowledge of the genetic basis of these ...
  • Genetic consequences of conservation action: Restoring the arctic fox (Vulpes lagopus) population in Scandinavia 

   Hemphill, Elisa June Keeling; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik; Norén, Karin; Wallén, Johan Fredrik; Landa, Arild Magne; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Arctic fox (Vulpes lagopus) population in Fennoscandia experienced a drastic bottleneck in the late 19th century as a result of high hunting pressure. In the 1990s, despite nearly 70 years of protection, the population ...
  • Genetic consequences of conservation management: the case of the arctic fox (Vulpes lagopus) in Scandinavia 

   Hemphill, Elisa June Keeling (Master thesis, 2017)
   The Arctic fox (Vulpes lagopus) population in Fennoscandia experienced a drastic demographic and genetic bottleneck in the early 20th century as a result of high hunting pressure. In 2000, despite almost 70 years of ...
  • Genomic Consequences of Fragmentation in the Endangered Fennoscandian Arctic Fox (Vulpes lagopus) 

   Cockerill, Christopher A.; Hasselgren, Malin; Dussex, Nicolas; Dalén, Love; von Seth, Johanna; Angerbjörn, Anders; Wallén, Johan F.; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ehrich, Dorothee; Sokolov, Aleksandr; Sokolova, Natalya; Norén, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Accelerating climate change is causing severe habitat fragmentation in the Arctic, threatening the persistence of many cold-adapted species. The Scandinavian arctic fox (V. lagopus) is highly fragmented, with a once ...
  • Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind) - Progress Report 2009 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Berntsen, Finn Erik Harald; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Hoel, Pernille Lund; Johnsen, Lars; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve; Vang, Roald (Nina Rapport;505, Research report, 2009)
   From 2007 inclusive, NINA has received economic support for research on wind power and birds from the Norwegian Research Council (NFR) through the RENERGI-programme. The project is named Pre- and post-construction studies ...
  • Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind). Report on findings 2007-2010 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Berntsen, Finn Erik Harald; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; Kvaløy, Pål; Lund-Hoel, Pernille*; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Røskaft, Eivin; Steinheim, Yngve; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald (NINA rapport;620, Research report, 2011)
   The BirdWind project (2007-2010) is now concluded. This report summarises the main findings. Several scientific papers are in the process of preparation for publication in international peer re-view journals; this report ...
  • "Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway". Progress Report 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Hoel, Pernille Lund; Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve; Vang, Roald (NINA rapport;409, Research report, 2008)
   Nøkkelord : windpower, radar, bird, mortality, whitetailed sea eagle, GIS, ptarmigan, eagle owl, vindkraft, dødlighet, havørn, lirype, hubro
  • The Landscape Genomics of the Scandinavian Red Fox 

   Arntsen, Lina Gansmoe (Master thesis, 2022)
   Som følge av globale endringer i miljø og arealbruk har man sett endringer i økosystemer og ekspansjon i boreale arter. Landskapsgenomikk er et spirende fagfelt som kombinerer økologi og genetikk. I sammenheng med globale ...