• Developing a Virtual Driving Instructor 

   Christiansen, Sander Aker; Fauske, Ivar Austin (Master thesis, 2019)
   De fleste av dagens voksne har en viss grad av forståelse for trafikkdomenet. Hvordan representere dette domenet har vært et aktivt og populært forskningsområde i mange år, spesielt innenfor trafikkhåndtering og selvkjørende ...
  • Developing a Virtual Driving Instructor 

   Christiansen, Sander Aker; Fauske, Ivar Austin (Master thesis, 2019)
   De fleste av dagens voksne har en viss grad av forståelse for trafikkdomenet. Hvordan representere dette domenet har vært et aktivt og populært forskningsområde i mange år, spesielt innenfor trafikkhåndtering og selvkjørende ...