• Fra meninger til tiltak - navigering uten kart og kompass 

      Bakken, Michael; Farstad, Øivind (Master thesis, 2022)
      Masteroppgaven har gjennom kvalitativ metode og intervju av ti informanter spredt i organisasjonen sett nærmere på mobbing og seksuell trakassering i et lederperspektiv. Dette med hvilke ressurser ledere har og benytter ...