• Navigational system of sounding rocket 

   Drugli, Even (Master thesis, 2022)
   Propulse NTNU er studentorganisasjon som utvikler og skyter opp passive sonderaketter. For å kunne utvikle seg videre til mer avanserte raketter ble det ansett som nødvendig å utvikle et nytt navigasjonssystem. I denne ...
  • Relative Motion Tracking of Vessels using Multi-Camera Handover and Aruco Markers 

   Drugli, Even; Fjørtoft, Vegard; Hagseth, Kai Julian; Sande, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2019)
   Tauetanken hos NTNU, avdeling Ålesund, brukes i hovedsak av studenter i skipsdesign for å teste skrogmodeller, ROVer og andre vannfartøy. Ved undersøkelser av skipsdesign, brukes småskala testing med modeller for å ...