• Crisis as opportunity: experiences of Norwegian school leaders during the COVID-19 pandemic 

   Jones, Mari-Ana; Dehlin, Erlend; Dons, Carl Fredrik; Skoglund, Kristin Norum (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Norwegian schools received a few days’ notice in March 2020 before closing in response to the COVID-19 pandemic. The complexity of school life was suddenly compounded by a serious and unstable situation. Amid this was the ...
  • Drop your rules! 

   Heldal, Frode; Dehlin, Erlend (Chapter, 2017)
  • Entrepreneurship Education in Higher Music Education 

   Toscher, Benjamin Daniel (Doctoral theses at NTNU;2021:193, Doctoral thesis, 2021)
   Summary of the thesis This dissertation answers the following research question: what is the role of entrepreneurship education in higher music education, and how can it facilitate the entrepreneurial learning of music ...
  • The flesh and blood of improvisation : a study of everyday organizing 

   Dehlin, Erlend (Doctoral thesis at NTNU, Doctoral thesis, 2008-09)
  • Friend and foe? Self-deception in organisations 

   Kuntz, Joana; Dehlin, Erlend (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose Self-deception is generally deemed an adaptive psychological mechanism that ensures well-being, a sense of identity and social advancement. However, self-deception becomes maladaptive in organised environments ...
  • In Search of Autonomy: Dancing With Rules 

   Heldal, Frode; Dehlin, Erlend (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose: Autonomy in organisations cannot exist without rules nor relationships. Yet, previous research tends to elicit understandings of autonomy as freedom from external constraints to enact free individual will. And ...
  • Kritisk refleksjon som akademisk dyd eller praktisk verktøy for skoleledere? 

   Dehlin, Erlend (Chapter, 2017)
   Dette kapittelet undersøker hvilken betydning «kritisk refleksjon» kan ha for undervisning ved EVU-programmer rettet mot skoleledere. Teksten er strukturert gjennom tre deler: Først redegjøres det for kritisk refleksjon ...
  • Kunnskap som struktur i møte med kunnskap som praksis: Dilemma og spenninger i norsk skoleutvikling 

   Dehlin, Erlend; Irgens, Eirik J. (Chapter, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi hvordan ulike kunnskapssyn kan ha satt preg på arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Vi legger hovedvekten på kvalitetsutvikling gjennom nasjonale satsninger der kompetanseutvikling ...
  • Ledelse i kunst - kunst i ledelse: en artist talk med Wolfgang Plagge 

   Dehlin, Erlend; Hagerup, Pia Skog (Chapter, 2017)
   This chapter investigates how the arts may be used as an interpretative lens to inform and expand our conceptions of leadership. Our aim is to make a contribution to the rapidly expanding field of research where the arts ...
  • Lyden av en hånd som klapper - Om autonomi som noe mer enn privatpraksis 

   Faannessen, Marlen; Gilberg, Mats Andreas (Master thesis, 2022)
   Denne studien tar for seg utviklingsarbeid i skolen, med fokus skolelederes og læreres opplevelser knyttet til utviklingsarbeid og ledelse. Bakgrunn for valg av tema har vært vår nysgjerrighet og vårt ønske om å bidra med ...
  • Lyden av en hånd som klapper - om autonomi som noe mer enn privatpraksis 

   Faannessen, Marlen; Gilberg, Mats Andreas (Master thesis, 2022)
   Denne studien tar for seg utviklingsarbeid i skolen, med fokus skolelederes og læreres opplevelser knyttet til utviklingsarbeid og ledelse. Bakgrunn for valg av tema har vært vår nysgjerrighet og vårt ønske om å bidra med ...
  • Profesjonsfelleskap og følelser 

   Henriksen, Lise (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som drøfter følelsers betydning i profesjonsfelleskap i skolen. Studien baserer seg på kvalitative forskningsintervju av fire lærere. Studien har en fenomenologisk tilnærming ...
  • The contribution of teacher championship in technology institutionalization 

   Hartviksen, Karianne (Bachelor thesis, 2019)
   Til tross for tilgjengeligheten av utdanningsteknologi med potensial for å forbedre dagens utdanning, sliter skoler fortsatt med å implementere nye løsninger. Gjennom flere tiår har ildsjeler (champions) for innovasjoner ...
  • The Flesh and Blood of Improvisation: A Study of Everyday Organizing 

   Dehlin, Erlend (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:307, Doctoral thesis, 2008)
  • Unmuting the organization through serious play 

   Heldal, Frode; Dehlin, Erlend; Oddane, Torild A Wathne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, we sketch up an action research process designed to give voice to those who traditionally have not had a voice in organizations. In particular, the research process was structured around “serious play” and ...
  • Utvikling av verdibasert ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting 

   Busch, Tor; Dehlin, Erlend (TØH-serien;2012: 3, Research report, 2012-05-30)
   Trondheim Økonomiske Høgskole fikk i januar 2011 tildelt prosjektet «Forskning og innovasjon i offentlig sektor» fra Regionalt Forskningsfond Midt Norge. Formålet var å undersøke hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter ...