• Kybernetisk protesehåndledd: Systemintegrasjon 

      Christenson, Eivind (Master thesis, 2015)
      Arbeidet i denne oppgaven har konsentrert seg om integreringen av et protesehåndleddssystem. Det eksisternde systemet bestod av protesens mekanikk, dedikert maskinvare i form av et sirkulært kretskort og programvare med ...