• Anaforiske bindingskonstruksjoneri norsk som andrespråk 

   Busterud, Guro (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:138, Doctoral thesis, 2014)
   Den underliggende grammatiske kompetansen til voksne som lærer norsk som andrespråk er i stor grad skjult for oss, men nye metoder gjør det i dag mulig å undersøke denne kompetansen. Denne avhandlingen presenterer en studie ...
  • French as a third language in Norway: The influence of the prior languages in the acquisition of word order 

   Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The present study investigated the acquisition of verb movement in L3 French by L1 speakers of Norwegian with English as their L2. To investigate the impact of previously learned languages in L3 acquisition, we looked at ...
  • Grammatisk hokjønn i trøndersk barnespråk: Ein korpusstudie 

   Busterud, Guro; Lohndal, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Det siste tiåret har det blitt forska mykje på grammatisk kjønn i Noreg, både på korleis barn lærer det og korleis det grammatiske kjønnssystemet er i endring. Basert på korpusdata ser Rodina & Westergaard (2013) på korleis ...
  • Hvor mange genus er det i Trondheims-dialekten? 

   Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Trondheims-dialekten har tradisjonelt tre grammatiske kjønn: hankjønn, hunkjønn, og intetkjønn. Denne artikkelen presenterer resultater fra to eksperimenter som viser at hunkjønn står svakere i denne dialekten enn tidligere ...
  • "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet 

   Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen presenterer en nærstudie av det grammatiske metaspråket i ei mye brukt lærebok i norsk for ungdomstrinnet: Nye Kontekst Basisbok 8-10. Gjennom en kvalitativ og kvantitativ tilnærming undersøker vi hvordan ...
  • The acquisition of word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift 

   Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article reports on a syntactic acceptability judgement study of 59 adult L2/Ln learners of Norwegian and a group of native controls, studying subject and object shift. These constructions involve movement of (mainly) ...
  • The loss of feminine gender in Norwegian: a dialect comparison 

   Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   It is well known that grammatical gender systems may change historically. Previous research has documented loss of the feminine gender in several Norwegian dialects, including those spoken in Oslo and Tromsø (Lødrup in ...