• Bruk av digitale øvinger i grunnutdanningen i matematikk 

   Rønning, Frode; Buan, Aslak Bakke; Langaas, Mette; Thaule, Marius (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Siden høsten 2013 har det vært gjort betydelige endringer i strukturen på grunnemnene i matematikk og statistikk ved NTNU, fra januar 2014 innenfor rammene av prosjektet KTDiM (Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering ...
  • A category of wide subcategories 

   Buan, Aslak Bakke; Marsh, Robert James (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Codes in Algebras 

   Bjørshol, Helene Tuft (Master thesis, 2023)
   Vi viser, ved hjelp av teorien om automorfier til utvidede kvadratiske restkoder, at den utvidede binære Golay-koden er et ideal i gruppealgebraen til den symmetriske gruppen på $4$ elementer over $\mathbb{Z}_2$. Vi utnytter ...
  • Decorated Marked Surfaces III: The Derived Category of a Decorated Marked Surface 

   Buan, Aslak Bakke; Qiu, Yu; Zhou, Yu (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Derived equivalence classification techniques for Nakayama algebras 

   Fosse, Didrik (Doctoral theses at NTNU;2024:18, Doctoral thesis, 2024)
   In the representation theory of finite dimensional algebras, the fundamental goal is to understand the structure of the category mod⇤ of finite dimensional modules over an algebra ⇤. While solving this problem is difficult ...
  • From classical tilting to two-term silting 

   Buan, Aslak Bakke (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We survey some recent results generalizing classical tilting theory to a theory of two-term silting objects. In particular, this includes a generalized Brenner-Butler theorem, and a homological characterization of algebras ...
  • Homotopical and geometric tools in representation theory 

   Børve, Erlend Due (Doctoral theses at NTNU;2023:195, Doctoral thesis, 2023)
  • Læringsressurser i grunnutdanningen i matematikk - kvalitet, tilgjengelighet og differensiering 

   Langaas, Mette; Buan, Aslak Bakke; Rønning, Frode; Tjelmeland, Håkon; Skauvold, Jacob; Thaule, Marius (Journal article, 2017)
   For studenter ved sivilingeniørutdanningen ved NTNU inngår fem grunnemner i matematikk i studieplanen. Tre av disse emnene, Matematikk 1 (første semester, 1700 studenter), Matematikk 2 (andre semester, 1400 studenter) og ...
  • Mutating signed -exceptional sequences 

   Buan, Aslak Bakke; Marsh, Bethany Rose (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   We establish some properties of τ -exceptional sequences for finite-dimensional algebras. In an earlier paper, we established a bijection between the set of ordered support τ -tilting modules and the set of complete ...
  • Relating abelian categories to triangulated categories using generalized cluster tilting methods 

   Grimeland, Benedikte (Doctoral thesis at NTNU;2016:75, Doctoral thesis, 2016)
  • Semivippereduksjon av algebraiske triangulerte kategorier 

   Børve, Erlend Due (Master thesis, 2019)
   Vi beskriver egenskapene til semivippereduksjon av triangulerte kategorier. Deretter regner vi ut semivippereduksjonen til den perfekte deriverte kategorien av en dg-algebra med hensyn på et kompakt presemivippeobjekt. Til ...
  • Silting Subcategories and the Transitivity of Iterated Irreducible Silting Mutation 

   Tamnes, Audun (Master thesis, 2019)
   I denne tesen utvider vi vår søken etter tilteobjekter til de mer generelle silte-objektene. Vi viser at mutasjon på silteobjektene bevarer silteegenskapene, og at for bundne deriverte kategorier av hereditære algebraer, ...
  • Support varieties—an axiomatic approach 

   Buan, Aslak Bakke; Krause, Henning; Snashall, Nicole; Solberg, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We provide an axiomatic approach for studying support varieties of objects in a triangulated category via the action of a tensor triangulated category, where the tensor product is not necessarily symmetric. This is illustrated ...
  • Tau-exceptional sequences 

   Buan, Aslak Bakke; Marsh, Bethany Rose (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   We introduce the notions of τ-exceptional and signed τ-exceptional sequences for any finite dimensional algebra. We prove that for a fixed algebra of rank n, and for any positive integer , there is a bijection between ...
  • Understanding module categories through triangulated categories using Auslander-Reiten theory 

   Jacobsen, Karin Marie (Doctoral thesis at NTNU;2016:223, Doctoral thesis, 2016)
  • τ-PERPENDICULAR WIDE SUBCATEGORIES 

   Buan, Aslak Bakke; Hanson, Eric J. (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Let Λ be a finite-dimensional algebra. A wide subcategory of modΛ is called left finite if the smallest torsion class containing it is functorially finite. In this article, we prove that the wide subcategories of modΛ ...