• Har energimerkingen innvirkning på boligprisen? 

      Schjetne, Margit; Brekke, Bernhard M. (Master thesis, 2016-09-22)
      I denne avhandlingen har vi undersøkt om energimerkingen har innvirkning på boligprisen. Juli 2010 ble det obligatorisk at alle boliger i Norge som skal selges eller leies ut skal ha en energiattest med formål å redusere ...