• Additiv Tilvirkning som Produksjonsmetode for Verktøyholdere 

   Grøstad, Erling (Master thesis, 2016)
   Additiv tilvirkning (AM) er en produksjonsmetode der en lagvis bygger opp komponenter basert på informasjon fra en 3-dimensjonal modell uten behov for å først produsere verktøy som for eksempel støpeformer eller ...
  • Additive Manufacturing by Robot: An Overview of the State-of-the-Art and Proof-of-Concept Results 

   Evjemo, Linn Danielsen; Moe, Signe; Gravdahl, Jan Tommy; Roulet-Dubonnet, Olivier; Brøtan, Vegard; Gellein, Lars Tore (Chapter, 2017)
   For the last decades, additive manufacturing (AM) has become an ever increasing part of the development of new technology and devices. However, it is still challenging to use this technology on a larger scale. This paper ...
  • Additive Manufacturing for High Value Metal Production in an Optimized Hybrid Manufacturing Cell 

   Brøtan, Vegard (Doctoral thesis at NTNU;2015:29, Doctoral thesis, 2015)
   The in-between processes have also been investigated. In the hybrid cell, the surface roughing is done by a surface milling operation in the milling machine, contrary to the traditional sand blasting operation. And, there ...
  • Instrumentering av dempede borstenger 

   Brøtan, Vegard (Master thesis, 2010)
   Målet med prosjektet var å finne og teste alternative måter for overvåkning av lange borstenger. Det har i en tidligere rapport med navn ”Innvendig maskinering av jetmotorakslinger” blitt drøftet bruken av strekklapper til ...
  • On the ballistic perforation resistance of additive manufactured AlSi10Mg aluminium plates 

   Kristoffersen, Martin; Costas, Miguel; Koenis, Tim; Brøtan, Vegard; Paulsen, Christian Oen; Børvik, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Materials and structures made through additive manufacturing (AM) have received a lot of attention lately due to their flexibility and ability to customize structural components of complex geometry. One range of application ...
  • Sample Strategies, Data Processing and Algorithms for Coordinate Measurements 

   Chelishchev, Petr (Doctoral theses at NTNU;2020:259, Doctoral thesis, 2020)
   The PhD thesis proposes new approaches and algorithms related to the field of Geometrical Dimensioning and Tolerancing (GD&T) inspection based on ISO standards on Geometrical Product Specifications (GPS). The main purpose ...