• Product oriented team organisation in context of agile transformation 

      Berge, Karoline Velsvik (Master thesis, 2021)
      Smidige utviklingsmetodikkar er i dag standarden for korleis digitale bedrifter arbeidar. Smidige metoder vart opphavleg designa for små team, men har i si levetid vorte oppskalert og tilpassa til bruk i store organisasjonar. ...