• Sannsynlighetsteoretiske betraktninger av skred: Tilbakeregning av Leistadraset 

   Bache, Bjørn Kristian Fiskvik (Master thesis, 2014)
   I denne oppgaven er det gjort en probabilistisk tilnærming til skråningsstabilitet med hensyn til anisotropi. Dette er relatert til skredet som gikk på Leistad i april 2002. Det er først gjort antakelser om skråningens ...
  • Site characterisation and some examples from large scale testing at the Klett quick clay research site 

   Long, Mike; L Heureux, Jean-Sebastien; Bache, Bjørn Kristian Fiskvik; Lund, Alf Kristian; Hove, Svein; Sødal, Karl Gunnar; Amundsen, Helene Alexandra; Nordal, Steinar; Montafia, Alberto (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Klett research site was developed in conjunction with the new E6 developments south of Trondheim, Norway. The site comprises non-sensitive clay to about 6 m to 8 m and quick clay with significant silt lenses below this ...