• FDV-verktøy blant aktører i norsk byggenæring 

      Andersen, Hilde; Harby, Mari; Myrmo, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med oppgaven er å undersøke i hvilken grad og hvordan digitale verktøy for dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold benyttes i byggenæringen i Norge. Oppgaven er en kvalitativ studie der det er benyttet ...