• Accountability on the Fly - Accounting for Trouble in Space Operations 

   Almklov, Petter Grytten; Halvorsen, Kristin; Johansen, Jens Petter Kirkhus (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The International Space Station (ISS) is research infrastructure enabling experiments in a microgravity environment. Building on a study of one of the ground control rooms in the ISS network, this paper concentrates on ...
  • Den Norske helsereformen 

   Romsdal, Emil (Bachelor thesis, 2020)
  • How tendering affects the resilience of critical societal functions: a literature review 

   Slotsvik, Tone Njølstad; Gauteplass, Asle; Haavik, Torgeir Kolstø; Størkersen, Kristine Vedal; Nilsen, Berit Therese; Almklov, Petter Grytten (Chapter, 2020)
   Functions and services that are particularly important for societal safety, such as transport of critical ill or other lifesaving infrastructures, are critical societal functions. Although many of these services are ...
  • In the Backrooms of Data Science 

   Parmiggiani, Elena; Østerlie, Thomas; Almklov, Petter Grytten (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Much Information Systems research on data science treats data as pre-existing objects and focuses on how these objects are analyzed. Such a view, however, overlooks the work involved in finding and preparing the data in ...
  • Kommunal beredskap - hva mener kommunene? 

   Øren, Anita; Wasilkiewicz, Kinga; Mohammad, Abdul Basit; Almklov, Petter Grytten; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Schiefloe, Per Morten (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. ...
  • Kunnskap, kommunikasjon og ekspertise: Et antropologisk studium av en tverrfaglig ekspertgruppe i oljeindustrien 

   Almklov, Petter Grytten (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:241, Doctoral thesis, 2006)
   Denne avhandlingen handler om hvordan kunnskap artikuleres, og om hvordan systemer av eksternalisert kunnskap og menneskelig sosial praksis sameksisterer på en høyteknologisk arbeidsplass. Slik jeg forstår det peker ...
  • Målstyring som motivasjonsfaktor i klesbransjen 

   Alexandersen, Line Stig (Bachelor thesis, 2020)
   Målstyring som motivasjonsfaktor i klesbransjen er både tema og et hovedfunn i denne bacheloroppgaven. Med utgangspunkt i fire kvalitative dybdeintervju og et strategisk utvalg av henholdsvis tre selgere i klesbutikk og ...
  • Norwegian national ship risk model 

   Haugen, Stein; Almklov, Petter Grytten; Nilsen, Marie; Bye, Rolf Johan (Chapter, 2016)
   In recent years, the Norwegian Maritime Authority (NMA) have focused increasingly on risk-informed decision-making. Similarly, the Norwegian Coastal Administration (NCA) is also extending their use of risk analysis. In ...
  • Organizational culture and societal safety: Collaborating across boundaries 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Bye, Rolf Johan; Øren, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We discuss how cultural boundaries between groups and organizations can affect societal safety. Societal safety is an issue that challenges institutional structures and requires coordination and collaboration among a ...
  • Punctuation and extrapolation: representing a subsurface oil reservoir 

   Almklov, Petter Grytten; Østerlie, Thomas; Haavik, Torgeir K (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article discusses how data are made to represent subsurface phenomena in petroleum production. Drawing on studies of the subsurface disciplines in an oil company, and the multitude of sensor data employed there, we ...
  • Re-boxing seamanship: From individual to systemic capabilities 

   Kongsvik, Trond; Haavik, Torgeir Kolstø; Bye, Rolf Johan; Almklov, Petter Grytten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Seamanship has been associated with certain individual skills and special knowledge related to navigation, operation and safety of sea-going vessels, but also to expected work ethics and obligations to fellow seamen. The ...
  • Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder 

   Fyhn, Håkon; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Standardisering og måling i barnevernet 

   Almklov, Petter Grytten; Ulset, Gro; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Chapter, 2017)
  • The institutional context of crisis. A study of the police response during the 22 July terror attacks in Norway 

   Bye, Rolf Johan; Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Nyheim, Ole Magnus; Aalberg, Asbjørn Lein; Johnsen, Stig Ole (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper we address the institutional context of the police response during the 22 July terror attacks in Norway. Our analysis shows how institutionalized informal practices, established over time, influenced the ...
  • Two Natural Hazards - Comparing the risk management of quick clays and unstable rock formations in Norway 

   Hope, Mats (Master thesis, 2018)
   The geological basis of these hazards governs the necessity of differences in the approach to controlling risk and preventing major consequences that could claim many lives. These differences are most apparent when looking ...
  • Verdiskaping i arbeid: Hva er det som motiverer seksjon IKT i Trøndelag fyylkeskommune til å nå sine mål 

   Eidsmo, Andreas Kornelius (Bachelor thesis, 2020)
   Arbeidsmiljø og ledelse er et høyaktuelt tema, som kan føre til verdiskaping og gi organisasjoner et konkurransefortrinn. Det er flere faktorer som spiller inn for å oppnå et godt arbeidsmiljø. Blant annet god ledelse og ...