• Forsvarssaka: Utvikling og bruk av Krag-Jørgensen-geværet i Norge 

      Aho, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2023)
      Innføringen av Krag-Jørgensen-geværet var resultatet av 1800-tallets teknologiske utviklinger, og Norges nasjonalisering av militæret. Geværet var i militær bruk fra 1894 helt til slutten av andre verdenskrig, og helt til ...