• A Method for Evaluation of Navigation in Tree Structures 

   Nilsen, Andreas (Master thesis, 2007)
   The goal of this report is to arrive at a solution for an evaluation method enabling comparisons between techniques and implementation technologies for the visualization and navigation of large tree structures. Deriving ...
  • A Survey on Novel Services in Smart Home (Optimized for Smart Electricity Grid) 

   Tuly, Kaniz Fatema (Master thesis, 2016)
   Advancement in technology has not only transformed our life but also extended in every sphere of our way of living. Till now in most of the cases we are adapting our lifestyle with the way that is directed by the functions ...
  • Active learning and student peer assessment in a web development course 

   Aalberg, Trond; Lorås, Madeleine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Active learning is a family of instructional practises that requires students to participate in learning activities and engages students in the learning process. For larger groups, however, this it is often challenging to ...
  • Assessing Ranking Models’ Behavior for Semantic Entity Retrieval 

   Gjerde, Martin Bondkall; Fingarsen, Ebba Louise Toreld (Master thesis, 2021)
   I dag lagres en økende mengde informasjon på en strukturert eller halvstrukturert måte. Semantiske data er en konseptuell modell for strukturering av data som karakteristisk inneholder en liten mengde tekst sparsomt fordelt ...
  • Assessing Ranking Models’ Behavior for Semantic Entity Retrieval 

   Gjerde, Martin Bondkal; Fingarsen, Ebba Louise Toreld (Master thesis, 2021)
   I dag lagres en økende mengde informasjon på en strukturert eller halvstrukturert måte. Semantiske data er en konseptuell modell for strukturering av data som karakteristisk inneholder en liten mengde tekst sparsomt fordelt ...
  • Assisting efficient and fair grading with information retrieval and text mining techniques 

   Klevstuen, Pernille Andresen (Master thesis, 2022)
   Sensurering av eksamensbesvarelser er en manuell og ofte tidkrevende prosess som krever høy konsentrasjon over lengre tid. Prosessen kan dermed bli utsatt for feil og to i utgangspunktet like gode svar, kan bli tildelt ...
  • Audio Interaction in the Auditorium 

   Berg, Arild Almås (Master thesis, 2015)
   During lectures with many students and conferences with large audiences there is often a wish to establish a two-way communication between the speaker and the audience. Discussions, questions and audience participation ...
  • Automatic Evaluation of Short Text Answers with Feedback Techniques to Enhance Student Learning Performance 

   Trøan, Jesper; Skattum, Julian Nyland (Master thesis, 2023)
   Evaluering av eksamener kan være både utfordrende og tidkrevende, og lærere bruker en betydelig del av tiden sin på denne oppgaven. På dette grunnlaget er det enighet blant forskere at datamaskiner kan brukes til å ...
  • Automatic Evaluation of Short Text Answers with Feedback Techniques to Enhance Student Learning Performance 

   Trøan, Jesper; Skattum, Julian Nyland (Master thesis, 2023)
   Evaluering av eksamener kan være både utfordrende og tidkrevende, og lærere bruker en betydelig del av tiden sin på denne oppgaven. På dette grunnlaget er det enighet blant forskere at datamaskiner kan brukes til å ...
  • Automatic Grading of Programming Exams 

   Sirhaug, Jørgen (Master thesis, 2018)
   The fields of Computer Science and IT are more needed than ever before, and the number of students enrolled in programming courses is rising. An increase in students leads to an increased demand for more teachers and student ...
  • Benchmarking and evaluating the interpretation of bibliographicrecords 

   Aalberg, Trond; Duchateau, Fabien; Takhirov, Naimdjon; Decourselle, Joffrey; Lumineau, Nicolas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In a global context which promotes the use of explicit semantics for sharing information and developing new services, the MAchine Readable Cataloguing (MARC) format that is commonly used by libraries worldwide has demonstrated ...
  • BIBSURF: Discover Bibliographic Entities by Searching for Units of Interest, Ranking and Filtering 

   Aalberg, Trond; Tanja, Merčun; Maja, Žumer (Chapter, 2016)
   BIBSURF is a system demonstrating search, ranking and filtering of bibliographic RDF data that is organized in form of entities representing intellectual endeavor at different levels of abstraction: item, manifestation, ...
  • Bruk av mellomvare i interaktive produktkataloger 

   Jacobsen, Camilla; Beite, Anders H.; Jensen, Christian (Master thesis, 2006)
   Tradisjonelle løsninger for publisering av produktkataloger på CD eller papir innebæ- rer ofte store kostnader knyttet til distribusjon og printing av dokumenter. Dette kan medføre at aktørene fokuserer mye på dokumenthå ...
  • Bruk av mellomvare i interaktive produktkataloger 

   Beite, Anders H.; Jacobsen, Camilla; Jensen, Christian (Master thesis, 2006)
   Tradisjonelle løsninger for publisering av produktkataloger på CD eller papir innebæ-rer ofte store kostnader knyttet til distribusjon og printing av dokumenter. Dette kanmedføre at aktørene fokuserer mye på dokumenthåndteringen, ...
  • Bruk av standard kontorapplikasjoner for lagring i et proprietært Content Management System 

   Pedersen, John Arne Skjervold (Master thesis, 2003)
   Content Management Systemer (CMS) tas i bruk i stadig flere bedrifter. Bred funksjonalitet støtter opp under stadig flere prosesser. Dette fører til spesialiserte og ofte kompliserte grensesnitt som brukeren må forholde ...
  • Brukergrensesnitt i bibliotekkataloger: hvordan støttes sluttbrukerens informasjonssøking? 

   Tømmerdal, Åsel (Master thesis, 2007)
   De aller fleste bibliotek har i dag bibliotekkatalogen tilgjengelig for sluttbrukeren på internett. Denne oppgaven tar for seg webbaserte brukergrensesnitt i bibliotekkataloger og ser på hvordan nye designløsninger kan ...
  • Building and evaluating a logging feature 

   Arslan, Mikail (Master thesis, 2018)
   Information is an integral part of today's society. People can easily look up information through search systems such as Google, Netflix and Facebook. User need to be satisfied by providing relevant content, features and ...
  • Building Blocks for Gamification in the Digital School 

   Trustrup, Sigrid R.; Kjeserud, Ole-Alexander R. (Master thesis, 2019)
   I et forsøk på å finne måter utdanning kan bli forbedret på ved hjelp av teknologi, har denne masteroppgaven funnet flere spillifiseringselementer, pedagogiske teknikker og digitale oppgaveformater med potensiale. En ...
  • Building Blocks for Gamification in the Digital School 

   Trustrup, Sigrid R.; Kjeserud, Ole-Alexander R. (Master thesis, 2019)
   I et forsøk på å finne måter utdanning kan bli forbedret på ved hjelp av teknologi, har denne masteroppgaven funnet flere spillifiseringselementer, pedagogiske teknikker og digitale oppgaveformater med potensiale. En ...
  • Characteristics of the Student-Driven Learning Environment in Computing Education: A Case Study on the Interaction between Educational Design and Study Behavior 

   Lorås, Madeleine; Aalberg, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Important learning happens outside organized lectures and labs, but much of the interaction between these educational design constructs and the study behavior of computing students is unknown. In this study, we follow a ...