• Ulstein IAS Simulator 

      Østgaard, Kristian; Rovde, Rolf Ottar (Bachelor thesis, 2015)
      Ulstein IAS(Integrert automasjonssystem) simulator er eit produkt utvikla som eit verktøy for fabrikktesting(FAT) av Ulstein IAS. Simulatoren vil vere med på å kvalitetssikre det ferdige IAS produktet til Ulstein. På ...