• Optimal Investment in Research and Development: A Real Option Approach 

      Østensen, Glenn-Endré (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven ser på det optimale investeringsnivået i forskning og utvikling for et firma som har muligheten til å gjennomføre et teknologibytte. Oppgaven modellerer investeringen i forskning og utvikling ved å påvirke ...