• Elevers holdninger til klimaendringer i dagens skole 

      Ølstøren, Edvard (Bachelor thesis, 2019)
      I denne studien har jeg brukt en kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse som omfatter elevers holdninger til klimaendringer i dagens skole. Gjennom et informantutvalg på 103 elever på 10. trinn, har data blitt ...