• Målstyringens påvirkning på lærerens fokus 

      Vaagland, Jonette (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstillingen for denne oppgaven er «Opplever ungdomsskolelærere at målstyring har endret deres fokus i praksis?». Med kvalitativ tilnærming har jeg med semistrukturert intervju som metode undersøkt hvilken endringskraft ...