• All-optical Magnetisation Switching in Two-dimensional Metallic Ferro- and Antiferromagnetic Systems 

   Krogen, Andreas Sandø (Master thesis, 2018)
   Motivated by recent experimental and theoretical work on ultrafast optical switching of magnetic order in ferromagnetic and antiferromagnetic materials, we study the influence of polarised light on the spin polarisation ...
  • An antiferromagnetic and insulating leaky integrate-and-fire neuron and its application 

   Austefjord, Johannes Wiger (Master thesis, 2022)
   Ettersom størrelsen på transistorer begynner å tilsvare utstrekningen til et par atomer, blir det stadig vanskeligere å holde tritt med Moore's lov. Samtidig forskes det på nye metoder for mer energieffektiv maskinvare. ...
  • Anisotropies and magnetic phase transitions in insulating antiferromagnets determined by a Spin-Hall magnetoresistance probe 

   Lebrun, Romain; Ross, Andrew; Gomonay, Olena; Bender, Scott A.; Baldrati, Lorenzo; Kronast, Florian; Qaiumzadeh, Alireza; Sinova, Jairo; Brataas, Arne; Duine, Rembert; Klaui, Mathias Michael (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Antiferromagnets possess a number of intriguing and promising properties for electronic devices, which include a vanishing net magnetic moment and thus insensitivity to large magnetic fields and characteristic terahertz ...
  • Anomalous Thermoelectric Effect in Tilted Dirac and Weyl Semimetals 

   Ballestad, Thorvald Molthe (Master thesis, 2022)
   Effektive Dirac likninger i topologisk faststoff-fysikk kan, i motsetning til høy-energi ekvivalentene, ha ledd som ikke er Lorentz invariante. Flere slike systemer har blitt oppdaget, både teoretisk og eksperimentelt, ...
  • Antiferromagnetic Neuromorphic Computing 

   Tønseth, Even Aksnes (Master thesis, 2022)
   Nevromorf prosessering er et felt innen datavitenskap som har som mål å designe prosseseringsenheter med inspirasjon fra hjernedynamikk. Når en lager slike prosessorer med tradisjonell halvleder teknologi møter en store ...
  • Bose–Einstein condensation of nonequilibrium magnons in confined systems 

   Mohseni, Morteza; Qaiumzadeh, Alireza; Serga, Alexander; Brataas, Arne; Hillebrands, Burkard; Pirro, Philipp (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We study the formation of a room temperature magnon Bose–Einstein condensate (BEC) in nanoscopic systems and demonstrate that its lifetime is influenced by the spatial confinement. We predict how dipolar interactions and ...
  • Chiral ferromagnetism beyond Lifshitz invariants 

   Ado, I. A.; Qaiumzadeh, Alireza; Brataas, Arne; Titov, M. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We consider a contribution w ch to the micromagnetic energy density that is linear with respect to the first spatial derivatives of the local magnetization direction. For a generalized two-dimensional Rashba ferromagnet, ...
  • Current-Driven Dynamics of Magnetic Hopfions 

   Wang, Xiansi; Qaiumzadeh, Alireza; Brataas, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   opological magnetic textures have attracted considerable interest since they exhibit new properties and might be useful in information technology. Magnetic hopfions are three-dimensional (3D) spatial variations in the ...
  • Long-distance spin-transport across the Morin phase transition up to room temperature in ultra-low damping single crystals of the antiferromagnet α-Fe2O3 

   Lebrun, Romain; Ross, Andrew; Gomonay, Olena; Baltz, V.; Ebels, U; Barra, Anne Laure; Qaiumzadeh, Alireza; Brataas, Arne; Sinova, Jairo; Klaui, Mathias Michael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Antiferromagnetic materials can host spin-waves with polarizations ranging from circular to linear depending on their magnetic anisotropies. Until now, only easy-axis anisotropy antiferromagnets with circularly polarized ...
  • Magnetodynamic properties of dipole-coupled 1D magnonic crystals 

   Singh, Suraj Kumar; Wang, Xiansi; Kumar, Ankit; Qaiumzadeh, Alireza; Svedlindh, Peter; Tybell, Per Thomas Martin; Wahlström, Erik (Journal article, 2021)
   Magnonic crystals are magnetic metamaterials, that provide a promising way to manipulate magnetodynamic properties by controlling the geometry of the patterned structures. Here, we study the magnetodynamic properties of ...
  • Optical Conductivity of Dirac Fermions in Antiferromagnetic Semimetals 

   Ottesen, Herman Lileng (Master thesis, 2021)
  • Phase diagram of an extended Kane-Mele-Hubbard model in strongly correlated regime 

   Ushakov, Ivan (Master thesis, 2020)
   Hovedformålet med denne masteroppgaven er å se på en utvidet Kane-Mele-Hubbard-modell i sterkt korrelerende regime fra referansen [Juan M. Losada, 2019], der både anisotropi- og Dzyaloshinskii-Moriya-vekselvirkninger (DMV) ...
  • Propagation Length of Antiferromagnetic Magnons Governed by Domain Configurations 

   Ross, Andrew; Lebrun, Romain; Gomonay, Olena; Grave, Daniel A.; Kay, Asaf; Baldrati, Lorenzo; Becker, Sven; Qaiumzadeh, Alireza; Ulloa, Camilo; Jakob, Gerhard; Kronast, Florian; Sinova, Jairo; Duine, Rembert; Brataas, Arne; Rothschild, Avner; Klaui, Mathias Michael (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The compensated magnetic order and characteristic terahertz frequencies of antiferromagnetic materials make them promising candidates to develop a new class of robust, ultrafast spintronic devices. The manipulation of ...
  • Scattering theory of transport through disordered magnets 

   Jakobsen, Martin Fonnum; Qaiumzadeh, Alireza; Brataas, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present a scattering theory of transport through noncollinear disordered magnetic insulators. For concreteness, we study and compare the random field model (RFM) and the random anisotropy model (RAM). The RFM and RAM ...
  • Spin and Thermal Hall Effects in the Strongly Correlated Kane-Mele-Hubbard Model 

   Fosstveit, Stein Kåre Lundeberg (Master thesis, 2022)
   Vi studerer egenskapene til en utvidet Kane-Mele-Hubbard-modell på honeycombgitteret når Dzyaloshinskii-Moriya-vekselvirkninger for nest nærmeste naboer er rettet ut av planet. Ved hjelp av middelfeltteorien for Schwingerbosoner ...
  • Spin dynamics in magnetic structures: A numerical study 

   Wirak, Mette (Master thesis, 2019)
   Spintronikk foreslår en alterativ måte å gjøre datalagring på, som vil kunne være både mer effektiv og raskere. Grunnlaget for forskningsfeltet er den kvantemekaniske egenskapen spinn, som gjennom spinnbølger kan forflyttes ...
  • Spin Superfluidity in Biaxial Antiferromagnetic Insulators 

   Qaiumzadeh, Alireza; Skarsvåg, Hans Langva; Holmqvist, Cecilia; Brataas, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Antiferromagnets may exhibit spin superfluidity since the dipole interaction is weak. We seek to establish that this phenomenon occurs in insulators such as NiO, which is a good spin conductor according to previous studies. ...
  • Spin-orbit-induced dynamics of magnetic textures 

   Kristiansen, Lars André (Master thesis, 2017)
   We investigate the effect of the relativistic spin-orbit interaction on the dynamics of both ferromagnetic and antiferromagnetic domain walls driven by spin waves. Initially, we derive the free energy and the equations of ...
  • Theory of Antisymmetric Exchange in Metallic Antiferromagnetic Thin Films 

   Hanslin, Sander Øglænd (Master thesis, 2019)
   Den antisymmetriske Dzyaloshinskii-Moriya interaksjonen (DMI) er viktig for stabilisering av ikke-kollineære magnetiske faser. Ved å sammenligne uttrykket for mikromagnetisk fri energi med den feltteoretiske partisjonsfunksjonen, ...
  • Thermoelectric Properties of (Anti)ferromagnet - Superconductor Hybrid Junctions 

   Naess, Kristian (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven undersøker de termiske egenskapene til både en ferromagnet-superleder overgang og en antiferromagnet-superleder overgang. Målet med oppgaven er å utlede, grafisk fremstille og evaluere termisk ledningsevne, ...