• Bacheloroppgave 

      Kvalheim, Sunniva; Naalsund, Rikke (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen: Hvordan kan Instagram påvirke kjøpsatferden til Nelly.coms kunder? Oppgaven tar utgangspunkt i teori om planlagt atferd av Icek Ajzen. Dette rammeverket ble tatt i ...