• Fremstilling av kirale stoffer mot humane sopp-plager 

      Kaasa, Kristin (Master thesis, 2011)
      En serie med sju enantiomert rene Butenafine-derivater, 1a-g, ble fremstilt.Forbindelsene 1a-f ble fremstilt fra det sekundære metylaminet 2 og forskjelligebenzylhalider, 5a-f. Benzylhalidene 5a-f var substituert på ...