• Tiltak mot sosial dumping i norsk byggebransje 

      Faanes, Marit Saltvik (Master thesis, 2017)
      I de siste årene har ulovlig økonomi og utnyttelse av arbeidskraft utbredt seg i norsk arbeidsliv. En viktig årsak til dette er utvidelsen av Den europeiske union (EU) i 2004 østover, da dette økte arbeidsinnvandringen inn ...