• Hvordan etablerer man et produksjonsselskap i regionen Midt-Norge? 

      Aa Engesmo, Ulrik (Bachelor thesis, 2020)
      Før jeg gikk i gang med oppgaven så satte jeg meg et mål om å tilegne meg bedre innsyn i strategier og framgangsmåter for å etablere et produksjonsselskap og holde det bærekraftig. Min kvalitative tilnærming førte til ...