• Smart RVU - smart innsamling av reisevanedata 

   Svaboe, Gunnhild B.A.; Tørset, Trude (Research report, 2017)
   Participation in travel surveys has declined during the last decades, and one of the goals in this project was to figure out why and what could be done to overcome this problem. As students are available to us, being a ...
  • STRATMOD til transportplanlegging i by, case Trondheim 

   Skatvedt, Ola (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven er delt inn i tre deler: 1) prosessrapport, 2) vitenskapelig artikkel og 3) vedlegg. Prosessrapporten er ment som en mer gjennomgående beskrivelse av arbeidet, med en grundigere beskrivelse hvordan ...
  • Sykling i Lofoten og Vesterålen - Vurdering av trafikksikkerhet og trygghet 

   Salmi, Julie Kristoffersen (Master thesis, 2017)
   Både Lofoten og Vesterålen markedsføres som sykkeldestinasjoner, der det fristes med sykling i lite kupert terreng med fantastisk natur rundt. Likevel er både Lofoten og Vesterålen lite tilrettelagt for syklister, og da ...
  • Syklisters premisser for valg av rute - En studie av forklaringsfaktorer som påvirker syklisters rutevalg til bruk i en rutevalgsmodell 

   Erichsen, Katrine (Master thesis, 2018)
   De norske byene benytter transportanalyser for å undersøke potensielle forbedringsområder som skal bidra til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Transportmodellene som benyttes i dag egner seg dårlig til å ...
  • The impact of fixed link projects to islands on accessibility and population development 

   Andersen, Stig Nyland (Doctoral theses at NTNU;2020:50, Doctoral thesis, 2020)
   Norway has a long coastline, with many islands and fjords. Ferries play a vital role in enabling people to access these islands and to cross the fjords. However, in recent decades, several ferry services have been replaced ...
  • The impact of fixed links on population development, housing and the labour market: The case of Norway 

   Andersen, Stig Nyland; Díez Gutiérrez, María; Nilsen, Øyvind Lervik; Tørset, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study compares 11 fixed link projects in Norway, linking islands to the mainland. The fixed links substantially increase the accessibility between the islands and the mainland. Thus, interaction between the islands ...
  • The value of travel and waiting time for ferry passengers in fjord crossings - The case of the Trondheimfjord, Norway 

   Urzainqui Merino, Pablo (Master thesis, 2017)
   Transport infrastructures projects entail a change in the users perception, directly affecting to how they value their time, hence the socio-economic profitability of the projects. The value of time provides a large part ...
  • Tilrettelegging for kollektiv, gåing og sykling ved planlegging av nye vegar 

   Nikiza, Enock (Master thesis, 2018)
   Samandrag Ein politikk for miljøvenleg transport inneberer å redusere miljøkonsekvensane frå transport ved eit berekraftig transportsystem. Ifylgje klimameldinga og Nasjonal transportplan, (NTP) 2018-2029 må kollektivtrafikk, ...
  • Trang ferdsel 

   Flaata, Ellen Heffer (Master thesis, 2019)
   Befolkningen vokser i byområdene i Norge, og sammen med velstandsøkningen vil dette bidra til en potensiell vekst i antall daglige bilturer. Om man lykkes med tiltak for å nå Nullvekstmålet, som krever at all vekst i ...
  • Travellers' Reactions to the Removal of Inconveniences due to Fixed Link Projects 

   Díez-Gutiérrez, María (Doctoral theses at NTNU;2019:261, Doctoral thesis, 2019)
   Fixed link projects are important infrastructure projects, as they provide a reliable, flexible and permanent connection between two previously separated geographical areas. These projects both remove travellers’ waiting ...
  • Trengsel på kollektivreiser 

   Zhupanova, Liliya (Master thesis, 2016)
   Sterk befolkningsvekst i byområdene i Norge fører til økning i behovet for persontransport, særlig i de store byene. Transportbehovet er størst i rushtidene morgen og ettermiddag. Behovet for å utvikle en mer bærekraftig ...
  • Waiting Time Strategy for Public Transport Passengers 

   Nygaard, Magnus Frestad (Master thesis, 2016)
   Large population growth in cities and environmental concerns across the world puts increasingly higher demands on public passenger transport. In several European cities, including the nine largest urban areas in Norway ...
  • Where and why do firms choose to move? Empirical evidence from Norway 

   Nilsen, Øyvind Lervik; Díez Gutiérrez, María; Andersen, Stig Nyland; Tørset, Trude; Cherchi, Elisabetta (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A key goal for many public policies is to increase the competitiveness of local industries and make areas more attractive for firm location and development. However, little is known about firm relocations even though they ...