Now showing items 21-31 of 31

  • The Role of Sustainable Project Management in Facilities Management 

   Zahid, Arslan; Klungseth, Nora Johanne; Andersen, Bjørn Sørskot (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Growth in facilities management (FM) and project management (PM) have been remarkable over the last decade. Simultaneously, the adoption of sustainability principles among organisations has also increased. The purpose of ...
  • Service management – focus on customer experience 

   Klungseth, Nora Johanne; Danivska, Vitalija (Chapter, 2021)
   The service management concept, developed by two concurrent schools (Nordic and American), emphasizes customer-focused management practices and relates to the fields of marketing, operations, organizational behaviour and ...
  • Sett i et FM-perspektiv, hvordan arbeider offentlige byggherrer gjennom byggeprosessen for å oppnå gode bygg? 

   Lundestad, Fredrik (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven handler om å belyse hvordan offentlige byggherrer jobber for å oppnå «gode bygg» gjennom sine byggeprosesser. Definisjonen gode bygg tar utgangspunkt i Meld. St. 28. «Gode bygg for eit betre ...
  • Strategic Flexibility and Business Model Innovation: A Literature Review 

   Ademi, Bejtush; Klungseth, Nora Johanne; Olsson, Nils (Journal article, 2021)
   Fast changing and highly uncertain business environment requires firms to constantly be alerted to change. Being able to change and respond to such business environment requires organizational capabilities such as strategic ...
  • Strategies to improve the handover of building adaptation projects 

   Penacerrada, Patrick Joseph V. (Master thesis, 2021)
   Building adaptation projects are prominent nowadays as there are a lot of changes in the end-user and government requirements. Within the lifecycle of these projects, the handover phase is one of the most important phase ...
  • Sustainabilty Roadmaps in Scientific Research: A Discussion about Best Practices 

   Anwar, Abdul Ahad (Master thesis, 2023)
   Denne studien er fokusert på å undersøke veikartene for bærekraft i forskning som påvirker organisasjonenes evne til å lykkes med å oppfylle det organisatoriske oppdraget for bærekraft. Etter studiet av disse veikartene, ...
  • The Role of Digitalization in Transition Towards Circular Economy in Organizations 

   Raja Beheshti, Reyhaneh (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven er gjennomført basert på en dyptgående litteraturstudie, samt flere intervjuer rundt begrepet digitalisering og sirkulær økonomi hos organisasjoner. Målet med masteroppgaven var å finne ut hvilken rolle ...
  • Tilpasningsdyktige kontorbygg - Erfaring fra 4 caser. 

   Svendsen, Lasse (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg betydningen tilpasningsdyktighet har på kontorbygg. Bygninger har en relativt lang levetid kontra andre investeringer og kontorbygg vil stå som en del av omgivelsene i mange tiår fremover. Den ...
  • Utviklingsprosjekter i Lyngen kommune. Hvor stor er realiseringsgraden. 

   Ribe, Odd-Harald (Master thesis, 2016)
   Bakgrunnen for valg av masteroppgave var et ønske om å få belyst hviken realiseringsgrad utviklingsprosjekter i Lyngen kommune har. I ett tidsperspektiv på 20 år, har en rekke utviklingsprosjekter vært profilert i ulike ...
  • Vaktmesteren i kommunal eiendomsforvaltning - Et multicasestudie 

   Bodsberg, Ellen Ingeborg (Master thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å få innsikt i vaktmesterens rolle i kommunal eiendomsforvaltning. Norske kommuner har frihet til å organisere sin eiendomsforvaltning etter sine unike geografiske, demografiske, ...
  • What Causes Schedule Overrun in Complex Engineering Projects? 

   Sandaa, Kristian (Master thesis, 2021)
   Denne studien er et dypdykk i estimerte arbeidstimer til komplekse ingeniørprosjekter. Gjennom eksklusiv tilgang til detaljerte økonomiske arkiver og estimater fra tidligfase, analyserer denne studien estimeringsnøyaktigheten ...