• A modular CNC machine 

   Simonsen, Runar Weidemann (Master thesis, 2018)
   This report assesses different design solutions for a modular CNC-machine with capabilities for additive production, CNC-milling and laser engraving. The design is meant for a target group where hobbyists and home-enthusiasts ...
  • Adaptiv maskinering av deler for aerospace 

   Holtskog, Liv Ellinor (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven er basert på et ønske fra KDS om å helautomatisere en prosess fra målinger med en måleprobe til maskinerte sammenstillinger, utført i samme maskineringssenter. Sammenstillingene består av to deler som ...
  • Additiv tilvirkning av ekstruderingsverktøy med optimaliserte kjølekanaler 

   Sandøy, Rune Kringstad (Master thesis, 2015)
   For ekstrudering av aluminium er temperatur en viktig parameter. Høyere temperatur fører til redusert belastning på maskin og verktøy, samtidig som for høy temperatur fører til risiko for feil på produktet. Det er også ...
  • Additiv tilvirkning av verktøy for aluminiumstøping 

   Wilberg Hovig, Even (Master thesis, 2017)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan prosessparametere ved lavtrykkstøping kan manipuleres for å støpe gods med lavere veggtykkelse enn det som er standard i dag. Parametere som nevnes er a) ...
  • Additiv Tilvirkning som Produksjonsmetode for Verktøyholdere 

   Grøstad, Erling (Master thesis, 2016)
   Additiv tilvirkning (AM) er en produksjonsmetode der en lagvis bygger opp komponenter basert på informasjon fra en 3-dimensjonal modell uten behov for å først produsere verktøy som for eksempel støpeformer eller ...
  • Additive Manufactured Robot Grippers With Advanced Functionality 

   Steen, Sverre (Master thesis, 2016)
   Kongsberg Automotive produces injection molded parts. These are removed from the mold with a robot gripper. These robot grippers have grown larger as the complexity of the molds grew. This has increased the amount of ...
  • An investigation of outlier detection procedures for CMM measurement data 

   Chelishchev, Petr; Popov, Aleksandr; Sørby, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper analyses methods for outlier detection in dimensional measurement. The cross sections of an internal cylinder were inspected by CMM (coordinate measuring machine), and received data sets were employed for further ...
  • Automatisk og fleksibel posisjonering av komponenter for automatisert lodding av fleksible kretskort 

   Larsen, Jan Birger (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven dokumenterer utviklingen av en metodikk for ˚a posisjonere fleksible kretskort p˚a stive kompositter med hensyn p˚a mange sm˚a (< 1 mm) loddepunkter. Gjennom oppgaven har det ogs˚a vært foretatt et ...
  • Automatisk sortering av malt listverk 

   Bergene Holm, Olav (Master thesis, 2015)
   På grunn av en flaskehals i sorteringen kjøres det i dag på begrenset hastighet ved Bergene Holm AS sitt nye malingsanlegg i Larvik. Operatøren som sorterer har ikke kapasitet til å holde følge med optimalt tempo på linjen ...
  • CAM for avanserte verktøymaskiner 

   Halvorsen, Bjarte (Master thesis, 2015)
   Avanserte verktøymaskiner er kjennetegnet ved funksjonaliteten maskinene har for å orientere, i tillegg til å posisjonere, verktøyet relativt til arbeidsstykket. Funksjonaliteten for å endre den relative orienteringen av ...
  • CAM-programvare for CNC-programmering 

   Andfossen, Alexander John (Master thesis, 2017)
   Autodesk Fusion 360 ble introdusert i 2013 og har siden utviklet seg til å bli den foretrukne programvaren for CAD/CAM blant de ansatte på verkstedet på MTP Valgrinda, NTNU. Det har frem til nå manglet en postprosessor til ...
  • Dataassistert toleransesetting 

   Sundal, Frode Andre (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven tar for seg hvordan geometriske produktspesifikasjoner kan bli redigert og inspisert ved hjelp av dataassistert toleransesetting. Metodene som benyttes i dag er i stor grad erfaringsbaserte og det ...
  • Determination of Anisotropic Mechanical Properties for Materials Processed by Laser Powder Bed Fusion 

   Hovig, Even Wilberg; S. Azar, Amin; Grytten, Frode; Sørby, Knut; Andreassen, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Improving the success rate in additive manufacturing and designing highly optimized structures require proper understanding of material behaviour. This study proposes a novel experimental method by which anisotropic ...
  • Development of a New Type of Vacuum Based Waste Compactor 

   Christian, Wilhelmsen (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven beskriver produktutvikling fra konseptstadiet til en fungerende minimum viable product (MVP) av en ny type vakuumsbasert avfallskomprimator. Komprimatoren er designet så den skal fungere i flere måneder ...
  • Effect of Processing Parameters on the Relative Density of AlSi10Mg Processed by Laser Powder Bed Fusion 

   Hovig, Even Wilberg; Holm, Håkon Dehli; Sørby, Knut (Chapter, 2019)
   In order for a material processed by laser powder bed fusion (LPBF) to achieve the desired mechanical properties, the relative density of the material should be as high as possible. In this study, the effect of various ...
  • Effect of Processing Parameters on the Relative Density of AlSi10Mg Processed by Laser Powder Bed Fusion 

   Hovig, Even Wilberg; Holm, Håkon Dehli; Sørby, Knut (Journal article, 2019)
   In order for a material processed by laser powder bed fusion (LPBF) to achieve the desired mechanical properties, the relative density of the material should be as high as possible. In this study, the effect of various ...
  • Formation of Built-Up Layer on the Tool in Turning Operation of Magnesium Alloys 

   Tomac, Nikola; Sørby, Knut; Doboviček, Sandro (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The present work highlights some factors which affect formation of a protective built-up layer (BUL) on the rake face of the cutting tool when cutting magnesium alloys. This work suggests that BUL can positively affect ...
  • High cycle fatigue life estimation of AlSi10Mg processed by laser powder bed fusion 

   Hovig, Even Wilberg; S. Azar, Amin; Sunding, Martin Fleissner; Sørby, Knut; M'hamdi, Mohammed; Andreassen, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Fatigue life is known to be dependent on the surface properties of the material. Surface roughness provokes local stress concentration and cause crack initiation even at minute cyclic loads. In laser powder bed fusion, the ...
  • High cycle fatigue life estimation of materials processed by laser powder bed fusion 

   Hovig, Even Wilberg; S. Azar, Amin; Sunding, Martin Fleissner; Andreassen, Erik; Sørby, Knut (Journal article, 2019)
   The fatigue life of metal components is known to depend on the surface topography. For components made by laser powder bed fusion, the roughness of the as‐built surfaces depends on the orientation of the component surface ...
  • High-Pressure Cooling in Turning of Inconel 625 with Ceramic Cutting Tools 

   Sørby, Knut; Vagnorius, Zydrunas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Machining of heat resistant aerospace materials such as Inconel 625 or Inconel 718 is characterized by low cutting speeds, high tool wear rate, and high production costs. The machinability of heat resistant super alloys ...