Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøhn, Haraldnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:50:42Z
dc.date.available2014-12-19T14:50:42Z
dc.date.created2007-02-02nb_NO
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier121849nb_NO
dc.identifier.isbn82-7113-091-9nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273141
dc.description.abstractNTNU har prioritert et nytt bibliotekbygg for humaniora og samfunnsfag på første plass på lista over byggetiltak. Bibliotekdirektøren nedsatte i januar 2002 en komité med deltakere fra fakultetene på Dragvoll, Universitetsbiblioteket og andre aktuelle fagmiljø ved NTNU for å angi arealbehov for et nytt bibliotekbygg. Komiteén har som grunnlag for arealkravet utarbeidet en visjon for de tilbud og den virksomhet det nye bibliotekbygget bør inneholde. Visjonen baserer seg på styrende dokumenter vedtatt for NTNU, og legger vekt på å skape et læringssenter som ut over å gi bibliotektjenester basert på det trykte ord og de digitale medier, også inneholder arealer for individuelt og gruppebasert arbeid for studentene, tilgang til redskaper og kompetanse innen pedagogikk og IKT-baserte medier for lærere og studenter, og andre støttefunksjoner som kan bidra til å gjøre bygget til et attraktivt arbeids- og læringsmiljø innen humaniora og samfunnsvitenskapene. Et tett arbeidsfellesskap på tvers av universitetets linjeorganisasjon der IKT-miljø og pedagogiske miljø deltar sammen med biblioteket foreslås integrert i bygget for å gi bedre forutsetninger for å realisere NTNUs egne ambisiøse mål og de omfattende krav til utvikling av studiene som overordnete myndigheter stiller.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherUniversitetsbiblioteketnb_NO
dc.relation.ispartofseriesInnblikk, 1502-3990; 4nb_NO
dc.titleVisjon for nytt læringssenter og bibliotek ved NTNU-Dragvollnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetsbiblioteketnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel