Show simple item record

dc.contributor.advisorFuru, Trond
dc.contributor.advisorLunder, Otto
dc.contributor.authorSakshaug, Bjørn-Eirik
dc.date.accessioned2019-09-11T10:49:51Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12942
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615742
dc.description.abstractOlje- og gassindustrien søker stadig nye områder i jakten på uoppdagede reservoarer, og det blir derfor stadig viktigere å forstå hvordan nye miljø og endringer i klima påvirker aktuelle aluminiumslegeringers egenskaper. Hensikten med denne prosjektoppgaven var å få en større forståelse for, og sammenligne korrosjonsbestandigheten til to aluminiumslegeringer, legeringsplaten AA5083 og legeringsprofilet AA6082. Mikrostruktur ble studert, og prøvene ble utsatt for ulike typer korrosjonstester for å studere korrosjonsbestandigheten. Det ble fokusert på temperaturparameteren og hvordan en endring av denne parameteren påvirket typen og graden av korrosjon. Eksperimentelle resultater fra de to ulike legeringene ble også direkte sammenlignet for hver av korrosjonstestene. Dette for å kunne bevise hvorvidt den ene legeringen var med korrosjonsbestandig enn den andre. I dette prosjektet er det blitt tatt ut prøver fra både grunnmaterialet og sveiseområdet med tilhørende varmepåvirket sone (HAZ) for begge legeringene. Prøvene var alle av identisk tykkelse, 10mm. Legeringen AA6082(T6) var ekstrudert og sveist mens legeringen AA5083 var valset og sveist. Resultatene fra denne studien viser at korrosjonsmotstanden ved lave sjøvannstemperaturer vil være bedre enn ved høye temperaturer. Dette er vist ved målinger av vekttap som viste større vekttap som følge av korrosjon ved høyere temperaturer. Den ulike graden av korrosjon som følge av temperatur kunne også sees av bilder tatt i lysmikroskop. Det ble også bekreftet ved en økning av korrosjonspotensialet ved lave temperaturer for legeringsplaten AA5083. Polariseringskurvene og beregningen av vekttap viste også at det ville forekomme mest korrosjon på le geringsplaten AA5083. Også for IGC-testen avslører derimot at AA5083 er mest motstandsdyktig mot lokal korrosjon. Legeringsprofilet AA6082 vil oppleve mer alvorlige angrep av lokal korrosjon i form av gropkorrosjon, mens AA5083 i større grad opplever uniform korrosjon. Det er derfor anbefalt at de rådende NORSOK-standardene som sier at AlMg-legeringene er de eneste med tilstrekkelig godkjent korrosjonsmotstand for bruk i installasjoner subsea forblir uendret. NORSOK er derimot kjent for å være en konservativ modell, og ingenting fra resultatene i denne avhandlingen tyder på at korrosjonsegenskapene for AA6082 ikke skal være tilstrekkelig gode nok for bruk i offshore-industrien.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMaterialteknologi (MIMT), Materialutvikling og -bruken
dc.titleKorrosjonsoppførsel av AA5083- og AA6082-legeringer ved ulike temperaturer.nb_NO
dc.title.alternativeCorrosion Behavior of AA5083 and AA6082 Alloys at Different Temperatures.en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber105
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for materialteknologinb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record