Show simple item record

dc.contributor.advisorLilletvedt, Roald
dc.contributor.authorStyrvold, Børge
dc.date.accessioned2019-08-25T14:00:40Z
dc.date.available2019-08-25T14:00:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610721
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan korrosjon kan forekomme og påvirke bestemte elementer i en klatrepark. Spesielt var det fokusert på easybraketter og gjengestenger og på hvilke korrosjonsformer som kan true disse delene. Naturlig korrosjon av metaller i treverk vil også bli sett nærmere på i et forsøk på å kartlegge farene ved å forankre metaller i treverk. I denne oppgaven er det gjennomført en kontinuerlig test av en trestokk av materiale som blir brukt i klatrepark, i salttåkekammer over en periode på 30 dager. Dette forsøket er basert på ASTM G198-17 standarden og Study Report SR244 gjennomført av BRANZ og er en akselerert korrosjon test. Den akselererte korrosjonstesten som er gjennomført består av to undersykluser, en tørr og en våt syklus. Ved siden av denne testen i salttåkekammeret er det blitt testet tykkelsen på sinkbelegg ved stripping av varmegalvanisert belegg etter standarden ASTM A90/A90M. Utleverte deler som har vært brukt i klatrepark og blitt utsatt for korrosjon eller brudd er også blitt analysert, både visuelt og ved hjelp av SEM. De galvaniserte materialene som brukes i klatrepark har et relativt tykt lag med sink som beskytter stålet mot korrosjon. Gjengestangen er ett slikt galvanisert material, men når det forankres i ett tre kan dette sinkbelegget være en svakhet ettersom det kan utsettes for selektiv korrosjon som kan akselerere ett potensielt brudd av stangen. Easybraketter er satt sammen av flere ulike materialer og den største trusselen de møter er galvanisk korrosjon på skruene som holder easybraketten sammen. Generelt er tiltakene mot korrosjon i klatreparken ganske gode, men enda bedre utbredt kunnskap rundt temaet kan hjelpe ansatte med å raskere oppdage potensielle problemer før det oppstår alvorlige brudd.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to take a closer look at how corrosion can occur and affect certain parts in a climbing park. Specifically will it be focused on the easybracket and threaded rods and on what types of corrosion that could possibly threaten these parts. Natural korrosjon of metalls in wood is also something that will be looked in too, as an attempt to asses the dangers of embedding metalls in wood. In this paper a continuos cyclic test of a log, with metals embedded in it, hav been performed in a salt spray corrosion chamber over a period of 30 days. This test is inspired by ASTM G198-17 and Study Report SR244 by BRANZ, and is an accelerated corrosion test. The test is performed in one cycle, which includes a dry cycle and a wet cycle. Besides this acceerated test the thickness of zinc on galvanized parts have been checked by stripping the zink coating after the ASTM A90/A90M standard. Parts that have been used in climbing parts and had a fracture has been analyzed visually and with SEM. The galvanized material used in a climbing park have a thick zinc coating, above 1000g/m2, that protects the steel from corrosion. The threaded rod is one of these galvanized parts, but when it is embedded in wood pitting corrosion can occur, which significantly increases the dangers of a fracture in the rod. The easybracket is constructedd by multiple diffrent parts and materials, and the biggest threat for this part is galvanic corrosion on the screws wich keeps the bracket togehter. In general, the measures taken against corrosion in climbing parks is prett good, but better knowledge about the issue among employees could help with preventing potential issues before a seriouse fracture happens.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKorrosjon i klatreparksystemer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record