Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaarberg, Sarbjyot
dc.contributor.authorAndersson, Robin Finstad
dc.contributor.authorLorås, Erik André
dc.contributor.authorPersson, Håvard
dc.date.accessioned2019-08-25T14:00:21Z
dc.date.available2019-08-25T14:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610712
dc.description.abstractDenne bacheloren omhandler design og fabrikasjon av subsea-strukturer. Det vil bli fokusert på mulighetene for å redusere produksjonskostnader på hovedståletet til en manifold. For å oppnå dette blir det sett på mulighetene ved endring av inspeksjonskategori, og ved å endre på sveisemetode. For å vite om dette er mulig vil det bli sett på NORSOK standarder og data Aker Solutions har delt. Utnyttelse analyser av bjelkene på strukturen har blitt analysert. Dette for å se på hvilke av bjelkene som er utsatt for kritiske og ikke kritiske påkjenninger. Analysene av påkjennelse vil bli brukt til å endre på inspeksjonskategori og sveiseutforming. Når en vet hvilke bjelker som er utsatt for ikke kritiske spenning blir det sett på mulighet for lavere inspeksjonskategorier og mindre kompliserte sveiser. Dette skal være med å redusere produksjonskostnadene i slike prosjekt. Designere sitter med mye ansvar og skal ta store beslutninger som påvirker fabrikasjonskostnadene i et prosjekt. Det vil da si at en designer har stor påvirkning på kostnadene i prosjektet. Kommunikasjon mellom design og produksjons avdelingen i et prosjekt vil derfor være svært viktig for å unngå ombygging eller spontane korrigeringer av strukturen. Det kan se ut til at time fordelt mellom design og fabrikasjon i et prosjekt kan bli fordelt litt annerledes en hva den er nå. Det kan virke som designere har for dårlig tid noe som resulterer i at det blir tatt raske avslutninger som resulterer i over robuste strukturer. Som følger av dette blir prosjektet mer tidkrevende og dyrt en va man ønsker. Hvis designeren får tid til å gjøre mere detaljert analyse og nøyaktigere beregninger, kan det resultere til et mer vellykket prosjekt. Bachelorens resultater indikerer i at det vil være mulig å senke en del av inspeksjonskategorien og det vil også være mulig å redusere sveiseutgifter. Resultatene viser at deler av kraken-manifolden er for robust.
dc.description.abstractThis thesis addresses challenges in the design and fabrication of subsea structures. The thesis discusses the possibilities of reducing subsea structure production costs. The main subjects concern decisions that can change the robustness of the main steel for the structure. The article focuses on lowering non-destructive testing costs through revising inspection category, and the possibilities for improving the design of welded connections. This is done by looking at requirements standards set for inspection categories and compare it to a case study, a Manifold. The utilisation of the various members on the Manifold has been analysed to see which members experience small stresses and which members experience critical stresses. The analysis helps locate possibilities for changing the inspection category or weld design. This can find a solution for the problem of too high inspection categories and exceedingly weld design. A designer is responsible for important decisions influencing the fabrication cost, and this indicates that designers competence is crucial concerning the cost. Com- munication between stages in product development is also vital to avoid redesign or corrections to the structures. It seems like the hours used on design is limited indifference to fabrication, and this results in decisions that make the structure more robust than necessary. This furthermore leads to the project becoming more time-consuming and expensive to fabricate. If the designer does more detailed analysis and accurate calculations, this can have a positive effect on the fabrication cost. The thesis’ results indicate that it would be possible to lower the inspection cate- gories and also reduce welding costs. Results show that some choices made by designers on the case study Kraken-Manifolds are considered to be too robust.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign og fabrikasjon av undervannsstrukturer - Sveisegeometri og inspeksjonskategori - påvirkning på fabrikasjonskostnader
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel