Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolberg, Jan Ketilnb_NO
dc.contributor.authorAunemo, Jonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:27:37Z
dc.date.available2014-12-19T13:27:37Z
dc.date.created2013-09-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier651213nb_NO
dc.identifierntnudaim:9346nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/249373
dc.description.abstractMartensittisk rustfritt stål er ansett som et velegnet materiale til propellblader, turbinskovler og flydeler. Stålet viser god sveisbarhet, styrke og seighet, samtidig som korrosjonsmotstanden betraktes som tilfredsstillende. Da de mekaniske egenskapene til et martensittisk rustfritt stål kan skreddersys ved anløpning, skiller ståltypen seg klart fra andre rustfrie stål. S165M er et martensittisk rustfritt stål som består av omtrent 16 % Cr, 5 % Ni og 1 % Mo, og er levert av Scana Steel Stavanger AS. Ved å anløpe stålet i temperaturintervallet 480 °C til 530 °C oppnås god styrke, men dette går på bekostning av seigheten. I denne oppgaven er både enkel og dobbel anløpning utført på prøvematerialet, og samme temperatur ble brukt for begge anløpningene i tilfellet for dobbel anløpning. En tidligere studie viser at en dobbel anløpning medfører økt seighet på godset i forhold en enkel, da ved bruk av samme anløpningstemperatur for hvert anløpningstilfelle. For å betrakte endringen i styrke og seighet med anløpningstemperaturen er skårslagstesting og strekktesting blitt utført etter dobbel og enkel anløpning i det aktuelle temperaturintervallet. I tillegg har undersøkelser av mikrostrukturen med lys- og elektronmikroskop blitt utført, og sammenlignet med resultatene fra de mekaniske testene.Resultatene, som er oversiktlig gitt i Figur 4.27 side 46 i denne rapporten, tilsier at høyest styrke oppnås etter anløpning ved 480 °C. Grunnen er trolig presipitering av harde og fint fordelte karbider av typene Mo2C og Cr7C3 under anløpningen. Ved å øke anløpningstemperaturen reduseres styrken samtidig som seigheten øker. Grunnen til dette er oppmykningen av martensittmatriksen, der en reduksjon i dislokasjonstetthet mellom martensittnålene i tillegg til en reduksjon i indre spenninger trolig er gjeldende.Størst seighet oppnås etter enkel og dobbel anløpning ved eller nærheten av 510 °C, og resultatene indikerer i dette tilfellet små forskjeller mellom enkel og dobbel anløpning. Resultatene antyder likevel at en større forskjell mellom enkel og dobbel anløpning med hensyn på seighet ved anløpningstemperaturer oppnås ved å anløpe materialet over 510 °C. Grunnen til høyest seighet etter anløpning ved 510 °C kan trolig tilskrives en kombinasjon av presipitering av myk, reversert austenitt og en ytterligere oppmykning av martensittmatriksen.Tilfredsstillende kombinasjon av styrke og seighet fås etter enkel anløpning på 500 °C av S165M basert på resultatene i denne oppgaven.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for materialteknologinb_NO
dc.titleEffekt av anløpning på de mekaniske egenskapene til et martensittisk rustfritt stålnb_NO
dc.title.alternativeEffect of Tempering on the Mechanical Properties of a Martensitic Stainless Steelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for materialteknologinb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel