Show simple item record

dc.contributor.advisorSunde, Sveinnb_NO
dc.contributor.advisorThomassen, Magnusnb_NO
dc.contributor.authorDretvik Sandbakk, Katrinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:25:46Z
dc.date.available2014-12-19T13:25:46Z
dc.date.created2012-04-20nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier517068nb_NO
dc.identifierntnudaim:6519nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/248905
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ble det syntetisert iridiumbaserte katalysatorer på en bærerstruktur for oksygenutviklingsreaksjonen i en PEM vannelektrolysør, ved hjelp av en polyolmetode. Katalysatorpulverne ble karakterisert ved hjelp av både elektrokjemiske (syklisk voltammetri, polarisasjon og impedans), og fysiske metoder (SEM, TEM, BET, EDS, and XPS). I tillegg ble det konstruert en apparatur for måling av elektronisk ledningsevne, og denne ble benyttet for å sammenlikne den elektroniske ledningsevnen til to ulike bærermaterialer, antimondopet tinnoksid (ATO) og wolframoksid (WO3).Målet for arbeidet var å studere effekten som bruk av bærermaterialer og ulike synteseforhold har på de elektrokatalytiske egenskapene til iridiumbaserte katalysatorer på bærere.Resultatene fra dette arbeidet viser at av de to valgte bærermaterialene så har ATO de mest egnede egenskapene for bruk som bærermateriale i et elektrodesystem, i det at den elektroniske ledningsevnen var mye høyere og det spesifikke overflatearealet var større enn hos WO3. Karakterisering av de syntetiserte katalysatorene på ATO viser elektrokatalytiske egenskaper som er på samme nivå som, eller bedre enn, andre katalysatorer laget til samme formål. Forandringer gjort på synteseforholdene (pH og konsentrasjon av materialer) virket ikke å ha noen effekt av betydning på verken morfologi, partikkelstørrelse eller den katalytiske aktiviteten til katalysatorene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for materialteknologinb_NO
dc.subjectntnudaim:6519no_NO
dc.subjectMTMT Materialteknologino_NO
dc.subjectMaterialer og energiteknologino_NO
dc.titleSyntese og karakterisering av katalysatorer for vannelektrolyse.: Effekt av bærestrukturer og synteseforhold på den katalytiske aktivitetennb_NO
dc.title.alternativeSynthesis and characterisation of Catalysts for Water electrolysis.: Effect of Supports and Synthesis Conditions on the Catalytic Activity.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for materialteknologinb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record