Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveit, Halvardnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:11:03Z
dc.date.available2014-12-19T13:11:03Z
dc.date.created2012-09-17nb_NO
dc.date.issued1988nb_NO
dc.identifier552897nb_NO
dc.identifier.isbn82-7119-073-3nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244559
dc.description.abstractMålsettingen med oppgaven har vært å komme frem til praktiske størkningsmodeller som beskriver størkning av 75% ferrosilisium utstøpt under forskjellige betingelser samt å beskrive de resulterende egenskaper hos materialet. Avhandlingen består av fire hoveddeler. I stor grad er disse bygd opp omkring de samme forsøk utført ved Thamshavn Verk og ved NTH. Første del omhandler temperatur-tid resultater. Disse resultatene benyttes til beskrivelse av størkningsforløp ved ulik avkjølingshastigheter. Avkjølingshastigheten gjennom to-faseområdet er variert fra 02 °C/min til 1170 °C/min. Avkjøling gjennom to-faseområdet, eutektisk størkning og eutektoid omvandling i fast fase er beskrevet. Den eutektoide omvandlingen kan deles i to reaksjonstrinn. Trinn i skjer ved varierende avkjølingshastigheter. Denne reaksjonen kan forårsake ødeleggelse av strukturen. Trinn 2, som gir likevektsfase, skjer bare etter varmebehandling over lengre tid. Eksistensen av deltrinn i og 2 er påvist gjennom målinger. Annen del omhandler segregering i 75% ferrosilisium. Det er målt variasjoner i analyse innen en blokk fra 65.7% Si til 83.2% Si. Segregering er delt i fem ulike typer. Forskjellen i segregering ved vertikal størkning nedover og ved vertikal størkning oppover er beskrevet. En enkel modell for segregering ved størkning nedover er laget. Tredje del omhandler numerisk beregning av avkjølingsforløpet for tre situasjoner. Forutsetningene for beregningene samt de termofysiske størrelser er vurdert. Entalpi for størkning og avkjøling av ferrosilisium er beregnet. Varmeovergang til omgivelser er kontrollerende for avkjølingshastigheten. Beregningsresultatene sammenlignes med målte verdier. En viktig modelleringsfaktor er varmeovergang fra metall til kokille. Den representeres i modellen av et skikt med endelig tykkelse og med lav varmeledningsevne. Fjerde del omhandler struktur og styrkemålinger. Kornstørrelse er bestemt som funksjon av lokal størkningshastighet. Kornstørrelse er beregnet ved teorier fra Kattamis og Flemings. Forventet kornstørrelse gjennom tre støp er beregnet ved bruk av avkjølingshastighet lokalt gjennom støpet kombinert med en empirisk sammenheng mellom kornstørrelse og størkningstid. Videre er trykkstyrke funnet som funksjon av kornstørrelse. Slitasjestyrke (abrasjonsstyrke) avhenger av kornstørrelse og kjemisk analyse.nb_NO
dc.description.abstractThe aim of the work is to carry out a fundamental study on the solidification of 75% ferrosilicon cast under different conditions. It is attempted to predict resulting properties of the alloy such as gram size and segregation. This research work is divided in four main topics. Each topic starts with a theoretical introduction. Then the experimental work and the results are presented. The first part presents temperature-time results from eleven experiment. The accuracy of the measurements is evaluated. The results are used to describe solidification of different casting methods. The cooling rate through the mushy (two-phase) zone is varied from 0.2 °C/min to 1170 °C/min. Eutectic solidification and solid state reaction are discussed. An important result is the recognition that the solid state reaction ( consist of two reactions. The first reaction seems to be harmful to the structure, Normally the reaction only reach the equilibrium-state after a prolonged heat treatment. The second part of the thesis report macro-segregation in cast ferrosilicon which have a vertical heat flux. The Silicon-content in one cast have been found to vary from 65.7% Si to 83.2% Si. The difference between segregation in top and bottom cooled solidification is described. A simple model for segregation with solidification from the top is presented. The third part consist of numerical calculations of the temperature-time histories of different positions in the ingots. Three cases have been computed and measured. Heat transfer from the surface of the block controls the cooling rate. Modelling results for one and three dimensional calculation are given. The heat transfer resistance from the metal to the mould is an important factor in the models. The last part of the thesis reports results concerning structure and strength of 75% ferrosiicon, The gram diameter for 75% ferrosilicon are measured and computed with a grain-coarsening model based on the theory of Kattamis and Flemings. The gram diameter (in i m) is given as a function of the local solidification time (in seconds) as: Gram diameter = 31.5 (Solidification time) 1”3 Abrasion strength and compression strength are measured. Small gram size and high Silicon-content seems to favour high strength of the solid ferrosilicon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.relation.ispartofseriesDr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 1988:53nb_NO
dc.titleStørkning av 75\% ferrosilisium : forløp, struktur og styrkenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologinb_NO
dc.description.degreedr.ing.nb_NO
dc.description.degreedr.ing.en_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel