Show simple item record

dc.contributor.advisorGrimes, Brian Arthur
dc.contributor.authorLædre, Torstein
dc.date.accessioned2016-10-06T14:01:17Z
dc.date.available2016-10-06T14:01:17Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413328
dc.description.abstractDenne oppgaven har fokusert på å modelllere den dynamiske utviklingen av emulsjoners dråpestørrelsesfordeling i turbulent rørstrømning med og uten massebalansen for tensider. Først, ble smaspillet mellom koalesens og brytning av dråper studert ved å endre tilpasningsparametrene for koalesens- og brytningsfrekvens og tilpasningsparametrene for koalesens- og brytningseffektivitet. Til slutt, ble det gjort ett forsøk på å inkludere massebalansen for tensider i modellen. Den grunnleggende studien viste at koalesens er sterkere ved kortere axielle posisjoner i røret og ble svakere og svakere langs z-aksen. Brytning viste eksakt motsatt trend. L∞ varierte betydelig med endringer i tilpasningsparametrene for koalesens- og brytningsfrekvens. Det ble vist at når kω = kg1 har endring i disse parametrene av like stor størrelse ikke noe å si for fasongen til dråpestørrelsesdistribusjonen. Formen til dråpestørrelsesdistribusjonen viste stor varians når det ble gjort endringer i tilpasningsparametrene for koalesens- og brytningseffektivitet. Volumtetthetsdistribusjonen, fv, endret form som forventet når foskjellige sett med tilpasningsparametre ble undersøkt. Når massebalansen for tensider ble inkludert i modellen ble det observert få endringer i den gjennomsnittlige dråpestørrelsen til volumtetthetsdistribusjonen. Alt i alt fungerte modellen bra uten massebalansen og viste passende resultater når det ble gjort endringer i nøkkelparametre. Det var forventet større endringer i formen til tetthetsdistribusjonen når massebalansen for tensider ble inkludert i modellen, men disse endringene uteble. Det ble konkludert med at inklusjonen av den forsinkede Hamakerkonstanten i tilpasningsparameteren for koalesenseffektivitet ikke var tilstrekkelig for å beskrive dynamikken i de intermolekylære kreftene som virker på overflaten til dråpene.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell kjemi og bioteknologi, Kjemisk prosessteknologi
dc.titleModeling Interfacial Mass Transfer during the Dynamic Evolution of the Drop Size Density Distribution of Emulsions in Turbulent Pipe Flow
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber111


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record