• Gerhard Schøning om bynamna Nidaros og Trondheim 

      Lockertsen, Roger (DKNVS Skrifter, 0368-6310; 1998:1, Research report, 1998)
      Schøning sitt handskrift om bynamna Throndhiem og Nidaros er skrive som opningskapittel i ei planlagd byhistorie, men det er ikkje datert.